Nieuws/Financieel
410968
Financieel

DNB pleit voor lagere rekenrente verzekeraars

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat de kunstmatige rekenrente die verzekeraars hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen, wordt verlaagd naar een ,,realistisch niveau''. De toezichthouder liet woensdag weten zich daarvoor hard te maken bij de Europese koepelorganisatie Eiopa.

De stap zou flinke gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van de verzekeraars. Voor Nederlandse pensioenfondsen werd de rekenrente (UFR) eerder ook al omlaag gebracht. Hun dekkingsgraden gingen daarop direct naar beneden. Voor verzekeraars wordt de rekenrente Europees vastgesteld.

Omdat de marktrente in Europa nu zo laag ligt, is de vastgestelde rekenrente voor verzekeraars van 4,2 procent volgens DNB niet meer reëel. ,,Hierdoor is het effect van de huidige lage renteomgeving op verzekeraars maar deels zichtbaar in hun financiële rapportages en geeft de solvabiliteitspositie van verzekeraars een te rooskleurige weergave van hun financiële situatie''.

Bij Eiopa ligt nu een voorstel waarbij de rekenrente, op basis van de huidige marktomstandigheden, uitkomt op 3,7 procent. Verzekeraars en andere partijen hebben nog tot 18 juli om te reageren. Eiopa zal in september een besluit nemen over de nieuwe rekenmethode. Volgens DNB blijft de rekenrente in ieder geval tot eind dit jaar ongewijzigd.