Nieuws/Financieel
413787
Financieel

Belegger, let op Internet of Things!

De ontwikkelingen bij Internet of Things, ofwel IoT, versnellen. Recent was er de jaarlijkse technologiebeurs in Hannover, de Hannover Messe, die voor een belangrijk deel in het teken van IoT stond. Tot 2020 investeren bedrijven wereldwijd 900 miljard dollar in deze snel groeiende ontwikkeling. Jaarlijks! En dan laat ik nog even de investeringen van overheden buiten beschouwing! Met dergelijke investeringsprogramma’s lijkt het mij evident dat dit voor beleggers kansen biedt.

Eerst nog even in kort bestek wat IoT inhoudt. Het gaat bij IoT doorgaans om sensoren die in objecten geplaatst worden en die in staat zijn om allerlei grootheden te meten en die gegevens via het web aan andere apparaten of aan gebruikers door te geven. Die sensoren detecteren bijvoorbeeld temperatuur, vochtigheidsgraad, beweging, nabijheid, locatie, massa, tijd, lichtsterkte, druk, elektrische spanning, snelheid, versnelling of magnetische veldsterkte. Sensoren als extra en externe zintuigen van de mens. Beter, uitgebreider, sneller dan de mens. En sensoren worden nooit moe.

Slimme spullen

Wanneer we spreken over fysieke objecten, dan hebben we het over vrijwel alle spullen om ons heen: huishoudelijke apparaten, industriële machines, auto’s, koffers, kleding en complete steden die met het internet verbonden kunnen worden. Door verbonden te worden aan het internet worden alledaagse objecten dus ‘smart’.

Misschien hebt u net als ik al zo’n slimme thermostaat? Dat is een mooi en concreet voorbeeld van IoT. Want de meter geeft via het web aan de gebruiker allerlei informatie. Ook een sensor in een pleziervaartuig, die met het web is verbonden en de eigenaar informatie geeft wanneer er lekkage is, is een mooi en nuttig voorbeeld van IoT. Of de app die communiceert met sensoren in het asfalt en in parkeerpalen en je zo geleidt naar een vrije parkeerplaats: IoT. Dit scheelt de gebruiker onnodige frustratie en benzineverbruik en de stad CO2-uitstoot. Ook voertuigvolgsystemen, die in de transportsector al gemeengoed zijn, vormen een voorbeeld van de fascinerende trend. Vergeet daarnaast niet allerlei toepassingen in de medische zorg, zoals pleisters en medische apparaten met sensoren, die artsen en ziekenhuizen real time infomeren over allerlei parameters van patiënten.

Landbouw

IoT biedt ook telers en boeren wereldwijd oplossingen voor winstgevende en duurzame akkerbouw. Door sensortechnologie en internet te combineren. Het hart van het systeem wordt gevormd door sensortechnologie, weer en klimaatdata, internet en wetenschappelijke kennis. Met deze combinatie kan men de productie plannen en de teelt van het gewas continu volgen en bijsturen. Geweldig vind ik. Ook de toenemende mondiale verstedelijking leidt tot extra groei van IoT. Omdat juist allerlei nuttige |oT-toepassingen, ik noemde al de parkeerapp, het leven in steden aangenaam kunnen houden. In Eindhoven en Amsterdam vinden nu ook proeven plaats, waarbij met behulp van sensoren en camera’s op lantaarnpalen in het uitgaansgebied onder andere geluid en beelden worden geanalyseerd, waardoor problemen real time worden herkend en er snel kan worden ingegrepen.

Gigantische investeringen

Ik noemde het al, maar de investeringsplannen voor het IoT zijn extreem ambitieus. Een onderzoek van PwC onder meer dan 2000 bedrijven in 26 landen laat zien dat de investeringen in IoT tot 2020 meer dan 900 miljard dollar per jaar bedragen. Maar daar zijn investeringen van andere partijen, zoals overheden, nog niet eens in meegenomen. Volgens International Data Corporation zullen alleen al de komende drie jaar de wereldwijde uitgaven aan IoT gemiddeld met 17% per jaar stijgen. In 2019 zal er maar liefst 1300 miljard dollar jaarlijks aan IoT worden uitgegeven. Verwacht wordt dat in 2020 wereldwijd meer dan 50 miljard objecten, smartphones en tablets niet meegerekend, met het internet verbonden zullen zijn. Dan gaat het om honderden procenten groei.

Brede trend voor beleggers(*)

IoT is een brede trend. Ondernemingen als Google en Apple ‘horen erbij’. Maar ook makers van geavanceerde chips, zoals het Nederlandse NPX en het Amerikaanse Intel en de makers van routers en netwerkapparatuur, zoals Netgear en Cisco, omdat het internetverkeer zo enorm gaat toenemen door IoT. Aanbieders van sportattributen waarmee contact kan worden gelegd met internet, zoals het Amerikaanse Under Armour, profiteren. Al die gegevens moeten ook goed beveiligd worden, zodat cyber security-ondernemingen er garen bij spinnen. Er zijn sensoren nodig, zoals die van het Zwitserse TE Connectivity. Als je naar de enorme groeiverwachtingen kijkt van IoT liggen er duidelijk kansen voor beleggers. Mijn tip voor beleggers is dan ook: let op IoT!

(*) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.