Nieuws/Financieel
414093
Financieel

Week vol cijfers begint hoger

Het ziet er naar uit dat het mooie weer van de afgelopen dagen ook op de AEX de stemming positief gaat beïnvloeden. De olieprijs is vanmorgen weer aangetrokken en vooralsnog blijven beleggers toch in mei aanwezig op de beurs.

Het wordt in ieder geval een week waarin sprake zal zijn van een hogere liquiditeit dan vorige week. Macro economisch ligt het zwaartepunt op vrijdag als de voorlopige groeicijfers over het eerste kwartaal uit de Eurozone op de agenda staan.

Tevens komen vrijdag de detailhandelscijfers uit de VS die richtingbepalend kunnen zijn. In ieder geval geeft het een indicatie of de Amerikaan voorlopig nog de hand op de knip houdt of weer aan het uitgeven is geslagen. In het laatste geval kan er dan sprake zijn van hogere inflatie.

Volle agenda

Ook qua bedrijfsnieuws valt er veel te verwachten waarbij PostNL (vandaag), Altice, ING (dinsdag), ABNAMRO, SBM Offshore, Wolters Kluwer (woensdag) en Aegon (donderdag) de eerste kwartaalcijfers presenteren.

Bij Wolters Kluwer kijkt men voornamelijk uit of de goede resultaten van vorig jaar doorgezet kunnen worden. De uitgeverij is voor het grootste gedeelte omgezet van gedrukte producten naar digitale content en dat heeft de onderneming tot op heden nog geen windeieren gelegd.

Beleggers kijken verder uit hoe de herstructureringskosten van € 46 miljoen die vorig jaar zijn uitgegeven zich hebben vertaald naar een grotere winstgevendheid. Deze herstructureringskosten kwamen overigens voor een groot gedeelte op het conto van de gedrukte uitgaven bij Legal & Regulatory.

Druk op banken

ING en ABNAMRO brengen hun kwartaalcijfers uit in een tijd waarin de bankensector zwaar onder druk staat. Hogere kapitaaleisen, lage rentestanden en enorme proceskosten hebben de winstgevendheid van de bankensector aardig onder druk gezet.Daar komt nog eens bij dat de kredietverlening aan de energiesector dusdanig hoog is dat een aantal beleggers vraagtekens plaatsen of al die leningen wel terugbetaald kunnen worden.

Daar staat tegenover dat banken momenteel ook kunnen profiteren van de lage rentestanden. Hierdoor hebben vele ondernemingen zich namelijk geherfinancierd en dat brengt in de regel hoge provisies met zich mee.

Niet alleen provisies op herfinancieringen van kredietfaciliteiten maar ook de (hogere) provisies op het begeleiden van obligatieleningen voor grote ondernemingen.Recent hebben wij gezien dat grote ondernemingen gebruik hebben gemaakt van het ruime opkoopbeleid van de ECB door nieuwe obligaties in de markt te zetten. Deze zijn namelijk zeer liquide en dit maakt een goedkopere coupon mogelijk.

Zo kon Unilever zich recent op 0 procent financieren door een vierjarige obligatie van € 300 miljoen in de markt te plaatsen.

Overleg over Griekenland

Vandaag komt de Eurogroep bij elkaar om de schuldencrisis van Griekenland te bespreken. In juli lopen een aantal leningen af waardoor overeenstemming van groot belang is. Eerder gaf het IMF al aan dat er een schuldverlichting voor Griekenland moet komen.

Vooralsnog zijn Duitsland en Nederland fel tegenstander van schuldreducering. Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem vindt dat eerst overleg moet plaatsvinden hoe het vorig jaar afgesproken hulpprogramma zich ontwikkeld.

De uitkomst van het overleg kan bepalend zijn voor het verdere verloop van de Griekse schuldencrisis. Een opleving hiervan is zeer ongewenst en kan tezamen met een eventueel uittreden van Groot Brittannië uit de Europese Unie de onrust op de financiële markten doen terugkeren.

In het Griekse parlement is dit weekeinde overigens overeenstemming bereikt over de hervormingen. De hervormingen zijn nodig om de kans op schuldverlichting te vergroten. De hervormingen hebben vooral invloed op de pensioenen en hierdoor is in Griekenland grote onrust over ontstaan.