Nieuws/Financieel
419816
Financieel

Vertrouwen beleggers daalt weer iets

AMSTERDAM (ANP/DFT) - Het vertrouwen van beleggers in de Nederlandse economie is in september licht gedaald. De afgelopen maand daalde de zogenoemde BeleggersBarometer van ING van 145 naar 141, meldt de bank.

Hiermee lijkt de licht dalende trend, die na de piek (150) van mei begon, door te zetten. De daling wordt veroorzaakt doordat weer minder beleggers een waardegroei van hun beleggingsportefeuille zien.

De verwachtingen voor de komende maanden zijn wel positief. 60 procent van de ondervraagde beleggers verwacht een verbetering van de economische situatie van Nederland en 52 procent van hen verwacht dat de waarde van hun beleggingsportefeuille in het komende kwartaal zal stijgen.

Pessimisme

Beleggers verwachten dat de AEX dit jaar afsluit met een stand van 496, vorige maand dacht men nog aan 514. De AEX sloot vrijdag op een stand van 537 punten. Met de kanttekening dat de vragenlijst gedurende de hele maand ingevuld kan worden, is dit een vrij sombere visie.

Plezier

Desondanks hebben beleggers wel plezier in het beleggen. 82 procent van hen vindt het leuk om met eigen beleggingen bezig te zijn, ruim een derde vindt het zelfs erg leuk. Ruim de helft van checkt minimaal wekelijks zijn of haar eigen beleggingen, ruim een kwart doet dit zelfs dagelijks.