Financieel/Nieuws
42025
Nieuws

Stevige tik dekkingsgraden

Arno Reekers

Amsterdam De stijging van de rente én de goede resultaten van beurzen tijdens de laatste paar maanden van 2016, hebben de pensioenfondsen op het nippertje gered van een zeer zware tegenslag. Toch is het jaar 2016 slecht geweest voor de dekkingsgraden van de fondsen, zo blijkt uit de eerste cijfers.

Vrijdag kwamen de eerste grote fondsen met de getallen over 2016 naar buiten en die zijn, zoals verwacht, negatief. Alle fondsen melden een daling van de beleidsdekkingsgraad.

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld er is kas is om lopende en toekomstige pensioenen te betalen. Bij een dekkingsgraad van 105% is er 105 euro in kas tegenover 100 euro aan verplichtingen. Maar veel fondsen zitten op dit moment lager dan 100%; dat geeft aan dat er thans te weinig geld is om lopende en toekomstige pensioenen te betalen. De regels schrijven voor dat fondsen grote buffers hebben (meestal ruim boven de 120%) om tegenslagen op te vangen.

Van de fondsen die vrijdag naar buiten kwamen met de eerste getallen, scoort PNO Media (pensioenfonds voor mediabedrijven, zoals de omroepen) het minst goed met een dekkingsgraad eind 2016 van maar 91,3%. Dat is een daling van het ook al beroerde cijfer eind 2015: 97,3%. Ook het pensioenfonds Xeros zakt verder weg met een beleidsdekkingsgraad van 94,3% (eind 2015: 97,8%). Het pensioenfonds PGB dat voor meerdere bedrijven en sectoren het pensioen regelt, sloot 2015 nog nét in de plus af (101,4%) maar zit nu op 96%.

De grote pensioenfondsen Detailhandel en Philips (beide met belegde vermogens van meer dan 17 miljard euro) blijven ruim boven de 100% met dekkingsgraden van respectievelijk 104,7% en 108%. Beide zagen de dekkingsgraad in 2016 wel dalen.

Ook de pensioenfondsen voor KLM’ers die er traditioneel goed voor staan, hebben in 2016 flinke tegenwind gehad. Het fonds KLM Algemeen zakte van 111,1% naar 103,4%, het fonds KLM Cabinepersoneel van 108,5% naar 100% en het fonds KLM Vliegers daalde van 122,9% naar 114,6%.

Hoewel alle fondsen te weinig buffers hebben, is het nergens nodig om de pensioenen dit jaar te verlagen. De fondsen kunnen echter geen van alle de pensioenen in 2017 opvoeren en aan te passen aan het gestegen prijspeil. Zo’n aanpassing (indexatie genoemd) komt pas in beeld als de fondsen meer buffers hebben opgebouwd.

Al eerder maakten de grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP, Zorg & Welzijn, PME en PMT) bekend dat pensioenkortingen dit jaar niet nodig zijn. Tot in de herfst van 2016 leek zo’n korting onontkoombaar maar de goede resultaten op de beurzen en de hogere rente hebben gezorgd voor een verbetering van de dekkingsgraden.