Nieuws/Financieel
427269
Financieel

Te veel spullen in huis

De meeste Nederlanders vinden dat ze te veel spullen in huis hebben en een aanzienlijk deel hiervan probeert dit aantal te verminderen. Dit blijkt uit een peiling op DFT, waarop bijna 1200 keer gestemd is.

De uitkomst wijkt duidelijk af van de uitkomst van een peiling door ING eerder deze week. Daaruit kwam naar voren dat 52% het aantal spullen in huis wil verminderen, maar zich nauwelijks inspant om te ontspullen.

Uit de peiling op DFT blijkt dat in de ogen van 64% van de respondenten te veel spullen in huis staan. Bijna twee derde van hen geeft aan het aantal spullen te gaan verminderen. Ruim een derde zou dit graag willen, maar heeft naar eigen zeggen te weinig tijd.

Slechts 21% van de respondenten meent slechts weinig spullen te hebben. Een bescheiden 15% toont zich tevreden over het grote aantal spullen in huis.