Nieuws/Financieel
427463
Financieel

Tijdelijke top in de maak?

Opnieuw werd de jaartop verder opgehoogd naar een niveau van 457,40. Tot aan ons eerstvolgende doel van 475 liggen nog een tweetal weerstanden. De kans op een tijdelijke top in de komende dagen achten we reëel.

De aandelenmarkten zijn krachtig en opwaarts gericht en hogere koersen zijn in de komende maanden realistisch. Maar een stijgende trend wordt gevormd door de terugvallen, de hogere bodems. Ons eerstvolgende doel voor de komende tijd ligt bij de novembertop van 475. Toch verwachten we dat eerst een kortstondige terugval zal plaatsvinden voordat dit doel bereikt zal worden. Voor de komende dagen liggen de belangrijkste weerstanden bij 457 en 463,50. We moeten dan ook alert zijn op topvormingsignalen.

Grafiek: AEX-index op dagbasis

 

S&P 500 nadert zware weerstandszone

Andere belangrijke indices naderen momenteel ook belangrijke weerstanden na de forse stijging in de afgelopen weken. De DAX nadert de bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal en de onderkant van een eerdere neerwaartse gap. Deze is te vinden bij 10.485. De S&P 500 is vanaf de dubbele bodem bij 1.810 in bijna een rechte lijn opgelopen naar de huidige niveaus. Een zware weerstandszone is te vinden bij 2.116 – 2.135 waar ook zijn all-time high is te vinden.

We achten de kans groot dat de volgende fase in de stijgende langetermijntrend hierboven wordt gestart, maar eerst een tijdelijke terugval is een normale beweging. Bij de AEX ligt bij 457 het laatste Fibonacci-retracementniveau (61,8%) tussen de top van augustus vorig jaar en de belangrijke langetermijnbodem van 378,50 uit februari. Verder is een langs de februaritop een stijgende toppenlijn te trekken die vandaag bij 463,50 ligt. Dagelijks loopt deze lijn ongeveer 0,50 punt op.

Ruim 30 punten gestegen vanaf 426,75 bodem

Ook de RSI test alweer bijna de 70-puntengrens. Een krachtig signaal is het feit dat de RSI hogere toppen maakt gelijk aan de hogere jaartoppen in de AEX zelf. De meest recente terugval begin deze maand zorgde voor de vorming van de 1e hogere middellangetermijnbodem bij 426,75. Hiermee bleef de AEX boven zowel zijn 50-daags gemiddelde als boven zijn eerste Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging vanaf de februari-bodem.

Hierna is de AEX dus ruim 30 punten opgelopen in zeer korte tijd. Tijdens deze stijging werden zowel het 200-daags gemiddelde als de neklijn van een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon opwaarts gebroken. Vanuit dit sinds december in ontwikkeling zijnde patroon is voor de rest van dit jaar een koersdoel te berekenen van 520 punten. Maar ons eerstvolgende doel ligt bij 475. Toch achten we de kans reëel dat voordat dit doel bereikt zal worden er nog een beperkte terugval zal plaatsvinden.

Neerwaartse ruimte lijkt beperkt

De vorming van een tijdelijke top lijkt reëel tussen de 457 en 463,50 in de komende dagen. We moeten dan ook alert zijn op topvormingsignalen vanuit de candlesticks. De terugval die hierna kan volgen kan fors uitpakken voor de vorming van een volgende hogere middellangetermijnbodem. Dit scenario achten we echter minder kansrijk.

Een beperkte terugval als springplank voor de volgende opwaartse beweging naar de 475 achten we realistischer. Het eerste steunpunt is te vinden bij de recente opwaartse gap tussen de 451,60 en 452. Daaronder ligt de belangrijke neklijn bij 449 en het positief draaiende 200-daags gemiddelde bij 444,50. Veel verder zien we de AEX in de komende tijd niet terugvallen als opbouw van kracht voor de verwachte beweging naar 475.