Nieuws/Financieel

Deutsche Bank overstag bij AFM over derivaten

AMSTERDAM - Deutsche Bank doet alsnog mee met het herbeoordelingsproces voor rentederivaten. De bank weigerde zich aanvankelijk aan te sluiten bij afspraken die de overige banken eerder maakten met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De afgelopen weken vonden er ‘constructieve gesprekken’ plaats tussen de AFM en Deutsche Bank, zo stelt de waakhond dinsdag in een persverklaring. „Dit heeft er toe geleid dat de bank zich aansluit bij de gesprekken met de derivatencommissie.”

Deutsche Bank, die volgens de AFM ‘al belangrijke stappen heeft gezet voor een passend compensatiekader’, mag deze ervaringen inbrengen in een herbeoordelingskader dat een onafhankelijke commissie aan het opstellen is.

Opnieuw

Eerder stemden ABN Amro, ING, Rabobank, Van Lanschot en SNS Bank in met de aanpak om een uniform voorschrijvend herstelkader op te stellen voor de financiële producten met variabele rentes die veel mkb’ers in een wurggreep houdt.

De AFM oordeelde dat alle al beoordeelde dossiers opnieuw tegen het licht gehouden moesten worden, nadat in december bij een steekproef bleek dat het klantbelang onvoldoende centraal was gesteld. Extra pijnlijk was dat de waakhond zelf had zitten slapen toen dit gebeurde, erkende de AFM.

Klaar

Onafhankelijke experts gaan een ‘substantieel deel’ van de 17.000 rentederivaten van ondernemers op kosten van betrokken banken opnieuw beoordelen. Drie deskundigen houden toezicht, terwijl de AFM nog eigen controles houdt.

Deutsche Bank weigerde als enige bank mee te doen. De bank stelde dat het zo goed als klaar was met de herbeoordelingen van de 714 dossiers die het in de schoot kreeg na de overname van delen van het oude ABN Amro. AFM stelt nu dat met het aansluiten van Deutsche Bank ‘een belangrijke stap wordt gezet richting gelijke behandeling van alle getroffen klanten’.

Snelheid

Deutsche Bank laat weten zich alsnog aan te hebben gesloten na de toezegging van de AFM dat de herbeoordelingen niet gestaakt hoeven te worden terwijl de derivatencommissie nieuwe regels opstelt. „Wij kunnen zo voor de zomer klaar zijn”, aldus een woordvoerder. „Ons uitgangspunt is snelheid en duidelijkheid voor klanten. Daarom zagen wij eerder geen toegevoegde waarde om mee te doen. Dit is echter een goede oplossing.”