Nieuws/Financieel
429253
Financieel

Nationale Borg kent goed jaar richting overname

Verzekeraar in de bouw Nationale Borg ziet flinke omzetstijging in 2015. In aanloop van een overname van de verzekeraar door Amerikanen, profiteerde Nationale Borg van het gunstiger klimaat in de bouwsector.

Dat maakt het bedrijf dinsdagochtend bekend in de jaarcijfers over 2015. De bouwsector doet het na pijnlijke crisisjaren weer goed en dat leidt tot minder claims bij de verzekeraar. Ook in andere sectoren scheen de zon voor de verzekeraar. Nationale Borg ziet onder meer groeikansen in de logistiek en voedingsindustrie.

Meer premies

Het premie-inkomen van Nationale Borg steeg in 2015 met ruim 3% tot €92,7 miljoen. De winst bedroeg €16,3 miljoen, precies even hoog als in 2014. Voor 2016 wordt weer een lichte groei van de premie-omzet verwacht.

Nationale Borg is naar eigen zeggen de grootste verstrekker van garanties in Nederland en België, voornamelijk in de bouwsector. In 2015 nam dit aantal garanties toe met ruim 5% tot 18.500. In totaal is de portefeuille goed voor €3 miljard.

Driekwart van de premie-omzet van Nationale Borg komt uit herverzekeringsactiviteiten voor andere vergelijkbare verzekeraars. Dit aandeel neemt jaar na jaar toe. In 2014 bedroeg dit nog maar twee derde.

Woningmarkt

Dochter Nationale Waarborg, dat bankgaranties verzorgt voor woningkopers, kende ook een goed 2015 door herstel van de woningmarkt. Er werden 16% meer woningen verkocht dan een jaar eerder en dus ook meer garanties aangevraagd. Belangrijk hier is ook het extra marktaandeel van nieuwe hypotheekverstrekkers als pensioenfondsen en verzekeraars die vaker zaken doen met Nationale Waarborg. Omdat de woningmarkt ook in 2016 een groei in het aantal verkopen laat zien, verwacht Nationale Waarborg aanhoudend positieve cijfers.

Verkoop aan Amerikanen

Nationale Borg, ontstaan in 1893, was jaren beursgenoteerd en de laatste jaren eigendom van investeringsmaatschappijen Egeria en HAL. In augustus maakten de twee bedrijven een verkoop aan het Amerikaanse AmTrust bekend, maar die deal is in afwachting van toestemming van de toezichthouder nog niet afgerond.