Nieuws/Financieel
430678
Financieel

'Gluurverhoging' huurders mag doorgaan

DEN HAAG - Huurders krijgen ook dit jaar een verhoging op basis van hun inkomen. De Woonbond heeft bot gevangen in een kort geding om deze vermeende illegale praktijk dit jaar stop te zetten.

De rechtbank in Den Haag stelt dat het niet-ontvankelijk is in het kort geding dat de Woonbond anderhalve week geleden aanspande tegen de Nederlandse staat over de zogenoemde ’gluurverhoging’. Volgens de rechter staat het individuele huurders vrij om bezwaar aan te tekenen tegen een huurverhoging of naar de rechter te stappen.

In dit geval zou er geen ‘bundeling van belangen’ zijn. De civiele rechtbank vindt dat een bestuursrechter een oordeel moet vellen over het handelen van een bestuursorgaan. De Woonbond zegt dit ‘jammer’ te vinden. „In 2012 oordeelde de civiele rechter nog dat de Belastingdienst inkomensgegevens ten onrechte had verstrekt, waarna alle gegevens vernietigd moesten worden en de  inkomensafhankelijke huurverhoging dat jaar niet doorging”, aldus de bond.

Wettekst

De Woonbond had een kort geding bij de rechtbank in Den Haag aangespannen over de verwerking van inkomensgegevens van huurders. In de wet die toestaat om een inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen staat niet expliciet dat de Belastingdienst deze informatie mag doorspelen aan woningcorporaties, zo oordeelde de Raad van State begin dit jaar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkent dat de wettekst moet worden aangepast, maar benadrukt dat de uitspraak van de Raad van State niet stelt dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen onterecht zijn opgelegd. De fout in de tekst moet zijn hersteld als de Eerste Kamer een nieuwe wettekst aanneemt. De Woonbond vindt echter dat tot die tijd gestopt moet worden met de ‘illegale praktijken’.

Claim

Ondertussen bereidt de Woonbond een claim voor om de 8% huurverhoging die zo’n 300.000 mensen de afgelopen drie jaar hebben gekregen terug te eisen. Het ministerie wil daar niets van weten, omdat ondanks de wetsfout geen extra schade is geleden. „De huurder zit nog steeds in dezelfde inkomenscategorie”, aldus een woordvoerder.