Nieuws/Financieel
430775
Financieel

Klant- /medewerkerswaarde

undefined

Zonder klanten geen bedrijf, dat is evident.

De waarde die klanten toevoegen aan het bedrijf bepaalt haar succes, de winst en uiteindelijk het voortbestaan van het bedrijf. Dus is het interessant om dieper te duiken in wat die klantwaarde precies inhoudt.

Er zijn drie soorten van klantwaarde: waarde van de klant, waarde voor de klant en waarde door de klant. De eerste gaat over de vraag wat de klant u oplevert, de tweede is wat u oplevert voor de klant en de laatste gaat over hoe uw bedrijfsprocessen verbeteren door te luisteren naar de klant.

Waarde van de klant

Veel bedrijven kijken naar de omzet die een klant oplevert om te bepalen wat de klantwaarde is. Dit is niet geheel juist; omzet is nauwelijks interessant! Het gaat over de klantwinstgevendheid: welke winst levert een klant uw bedrijf op?

Trek alle klant-gerelateerde kosten af van de klantomzet en dan blijkt dat een groot deel van uw klanten niet meer winstgevend is. Via Activity Based Costing, een rekenmethode die kosten alloceert aan de klantactiviteiten, zult u er snel achter komen dat slechts een klein deel van uw klanten écht winstgevend is. Nadenkertje: Besef het verschil tussen de ‘earners’ en de ‘burners’!

Waarde voor de klant

Een klant kiest voor u omdat de waarde die u levert groter is dan de waarde die uw concurrent levert. Dus is het van belang te weten wat de waarde is die u levert voor de klant, is het van belang te weten welke waarde uw concurrent voor de klant kan leveren en bovenal hoe u méér waarde kunt leveren voor de klant. De keuze is namelijk aan de klant, niet aan u!

Let wel: toegevoegde waarde is waardeloos, als het niet wordt toegekend door de klant. Als de klant de door u toegevoegde waarde niet toekent (middels meer omzet, meer winst), dan betreft het toevoegen van waarde slechts toegevoegde kosten. Nadenkertje: welke (méér-)waarde levert u op voor de klant? En welke (méér-)waarde levert dit vervolgens op voor uw bedrijf?

Waarde door de klant

Klantinzicht, weten wat uw klant wil, betekent dus ook weten wat u moet doen en wat u beter kunt laten. De afwezigheid van klantinzicht, dus niet (precies) weten wat uw klant wil, betekent waarschijnlijk dat u méér doet dan uw klant wil en dat betekent weer overbodige kosten. Sub-optimaliteit per definitie.

Luister naar uw klant, luister naar haar klachten, gebruik de kennis van uw klant om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit zal u duizenden Euro’s op jaarbasis opleveren! De processen verbeteren in kwaliteit, in effectiviteit en efficiëntie, kortom een hogere productiviteit bij lagere kosten. Nadenkertje: Luister naar uw klant en de bedrijfsprocessen verbeteren met een hogere winstgevendheid als gevolg!

Ik wens u veel succes.

PS: Vervang in deze column “klanten” door “medewerkers” en u heeft een prachtig stuk voor de HR-afdeling!

– – – – – – – –

Zonder medewerkers geen bedrijf, dat is evident.

De waarde die medewerkers toevoegen aan het bedrijf bepaalt haar succes, de winst en uiteindelijk het voortbestaan van het bedrijf. Dus is het interessant om dieper te duiken in wat die medewerkerswaarde precies inhoudt.

Er zijn drie soorten van medewerkerswaarde: waarde van de medewerker, waarde voor de medewerker en waarde door de medewerker. De eerste gaat over de vraag wat de medewerker u oplevert, de tweede is wat u oplevert voor de medewerker en de laatste gaat over hoe uw bedrijfsprocessen verbeteren door te luisteren naar de medewerker.

Waarde van de medewerker

Veel bedrijven kijken naar de omzet die een medewerker oplevert om te bepalen wat de medewerkerswaarde is. Dit is niet geheel juist; omzet is nauwelijks interessant! Het gaat over de medewerkerswinstgevendheid: welke winst levert een medewerker uw bedrijf op?

Trek alle medewerker-gerelateerde kosten af van de medewerker-omzet en dan blijkt dat een groot deel van uw medewerkers niet meer winstgevend is. Via Activity Based Costing, een rekenmethode die kosten alloceert aan de medewerkersactiviteiten, zult u er snel achter komen dat slechts een klein deel van uw medewerkers écht winstgevend is. Nadenkertje: Besef het verschil tussen de ‘earners’ en de ‘burners’!

Waarde voor de medewerker

Een medewerker kiest voor u omdat de waarde die u levert groter is dan de waarde die uw concurrent levert. Dus is het van belang te weten wat de waarde is die u levert voor de medewerker, is het van belang te weten welke waarde uw concurrent voor de medewerker kan leveren en bovenal hoe u méér waarde kunt leveren voor de medewerker. De keuze is namelijk aan de medewerker, niet aan u!

Let wel: toegevoegde waarde is waardeloos, als het niet wordt toegekend door de medewerker. Als de medewerker de door u toegevoegde waarde niet toekent (middels meer omzet, meer winst), dan betreft het toevoegen van waarde slechts toegevoegde kosten. Nadenkertje: welke (méér-)waarde levert u op voor de medewerker? En welke (méér-)waarde levert dit vervolgens op voor uw bedrijf?

Waarde door de medewerker

Medewerkerinzicht, weten wat uw medewerker wil, betekent dus ook weten wat u moet doen en wat u beter kunt laten. De afwezigheid van medewerkerinzicht, dus niet (precies) weten wat uw medewerker wil, betekent waarschijnlijk dat u méér doet dan uw medewerker wil en dat betekent weer overbodige kosten. Sub-optimaliteit per definitie.

Luister naar uw medewerker, luister naar haar klachten, gebruik de kennis van uw medewerker om de interne bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit zal u duizenden Euro’s op jaarbasis opleveren! De processen verbeteren in kwaliteit, in effectiviteit en efficiëntie, kortom een hogere productiviteit bij lagere kosten. Nadenkertje: Luister naar uw medewerker en de bedrijfsprocessen verbeteren met een hogere winstgevendheid als gevolg!

Ik wens u veel succes.

PS: Vervang in deze column “medewerkers” door “klanten” en u heeft een prachtig stuk voor de commerciële afdeling!