Nieuws/Financieel
432184
Financieel

Welk type sleepkabel gebruikt u?

In elke technische analyse cockpit mag een gemiddeldelijn als trendvolgende indicator niet ontbreken. Welke gebruikt u, de SMA, de WMA of de EMA?

 Jawel, er zijn in principe drie typen trendvolgende indicatoren of sleepkabels zoals ik ze noem, die trendrichting en trendkracht aangeven. Maar welke moet je nu gebruiken? Ik kies voor de SMA als vaste component in mijn marktlens, ik zal uitleggen waarom.

Sleepkabelfunctie

Waarom doet een gemiddelde lijn (MA, ofwel Moving Average) dienst als sleepkabel? Wel, u weet ongetwijfeld dat de belangrijkste functie van een MA het uitfilteren is van mineure, niet significante koersbewegingen. Vervelende uitschieters in de koers worden geëlimineerd, waardoor de MA een betrouwbaar beeld weerspiegelt van koersbewegingen. Een gemiddelde geeft wat dat betreft perspectief aan het begrip trend. De basisregel hierbij is dat koersvorming boven de MA een tendens tot stijgen indiceert en dat koersvorming onder de MA een tendens tot dalen weerspiegelt.

Ik noem het zeer bewust een tendens tot stijgen of dalen, waarbinnen het interessant kan zijn om naar respectievelijk koop- en verkoopmomenten uit te zien. Goed, de MA geeft een duidelijke indicatie af wat betreft de richting van de markt. Maar let ook op het verloop van de MA lijn zelf, ofwel de hellingshoek van de lijn.Dat zegt namelijk iets over de kracht van de richting. Een sterk oplopende of dalende MA lijn indiceert een krachtige trend, een vlakke MA duidt op trading range karakteristieken. Samenvattend kan ik stellen dat een MA dienst doet als richtingmeter en trendsterktemeter, met daarnaast een functie als dynamische trendlijn. Vooral bij dit laatste komt de rol van sleepkabel duidelijk naar voren.

SMA, WMA of EMA

Nu zijn er in menig technisch analyse pakket drie typen MA’s aanwezig, te weten de ongewogen ofwel ‘Simple’ gemiddelde lijn (SMA), de gewogen ‘Weighted’ lijn (WMA) en de exponentieel ‘Exponential’ gewogen lijn (EMA).

De SMA is de simpelste gemiddelde lijn. Elke waarneming in de berekening telt even zwaar mee. Even een voorbeeld ter illustratie. Een 10-periode SMA wordt berekend door de koersen van de afgelopen 10 periodes bij elkaar op te tellen en te delen door 10. In de volgende periode (dag of week of maand of nog anders) valt de koers van 10 perioden terug uit de berekening en komt de nieuwste koers erbij.

Bij een WMA worden alle koersen gewogen en krijgt de nieuwste koers het zwaarste gewicht. Dit is immers verse informatie waar beleggers nog op moeten reageren. Een koers van 10 perioden terug is minder interessant want die is immers al 10 perioden lang bekend. Hoe verder de koers naar achteren verdwijnt, hoe minder het gewicht wordt in de berekening. De gewichtsafname gaat met vaste stappen. In geval van een 10-periode WMA krijgt de nieuwste koers het gewicht 10, de koers daarvoor 9 en zo verder steeds met waarde 1 omlaag, totdat de eerste koers in de reeks het gewicht 1 meekrijgt.

Een EMA is niets anders dan een WMA, maar dan niet met een vaste gewichtsafname, maar met een glijdende gewichtsafname. In de geluidstechniek noem je het een ‘fade-out’, in de muziek een ‘decrescendo’, van hard naar zacht, maar dan wel geleidelijk.

Parameters

Met parameter wordt bedoeld de lengte van de MA lijn. Anders gezegd, hoeveel moet de MA lijn uitfilteren, welke significante koersbeweging moet de MA lijn in beeld brengen? Daar is geen eensluidend antwoord op te geven. Beleggers met een korte beleggingshorizon of meetlat gebruiken een korte MA. Beleggers met een langere horizon kiezen voor een langere MA lijn.

Hoe langer de lijn, hoe groter de significante bewegingen, maar ook hoe groter de vertraging ofwel ‘lagging’ van de lijn. Eerst moet de koers van richting veranderen wil er een crossover komen en een nieuwe trend. Voor je gevoel ben je steeds te laat, de koers is al immers onderweg, je springt op een rijdende trein.

 

Ik werk graag met een 55-periode SMA lijn op de weekgrafiek. Uit visueel onderzoek blijkt dat deze instelling best wel goed de grote brokken van middellange termijn trends in beeld brengt.

Kijk maar eens naar de afgebeelde grafiek. Daar staat de weekgrafiek van de AEX met de SMA (blauw), WMA (rood) en de EMA (groen). Alle drie MA’s geven duidelijk aan wat de richting en kracht van de trend is. Toch zijn er wel verschillen waar te nemen. Welke moet je nu kiezen?

Speldenprikken

Als ik de basisregel nog een keer mag noemen: een upcross indiceert een tendens tot stijgen, een downcross indiceert een tendens tot dalen. Maar wanneer is er sprake van een crossover? Is één keer een slotkoers boven of onder de MA lijn voldoende? Dan blijkt dat de WMA relatief veel valse signalen geeft. Er worden speldenprikken uitgedeeld die verder niet zoveel voorstellen. De EMA doet het beter, de SMA het beste wat dat betreft. Twee keer een slot onder of boven de lijn biedt een extra filter, waardoor het aantal valse signalen vermindert. Zo zijn er meerdere set-ups te bedenken om van een crossover te kunnen spreken.

Als er sprake is van een valide crossover (wat je dus nooit van tevoren weet) dan signaleert een WMA eerder dan de andere lijnen. Bij een WMA is de lagging dus minder. U ziet, het blijft een kwestie van meer of minder valse signalen in ruil voor meer of minder lagging.

Favoriete sleepkabel

Mijn voorkeur gaat uit naar minder valse signalen en meer lagging, omdat ik streef naar een acceptabele ‘feel-good-factor’. Anders gezegd, de koers moet redelijk overtuigend de weg bewandelen die de MA indiceert. De MA is de TomTom voor de koers. Om dan rustig en betrouwbaar door het financiële landschap te toeren heb ik mijn marklens ingericht met een Simple Moving Average. Eenvoudig maar effectief.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.