Nieuws/Financieel
432571
Financieel

De kracht van blockchain

Zoals de letterlijke vertaling luidt: 'een ketting van blokken'. Maar dan binnen het internet, waarbij (eenvoudig voorgesteld) door middel van encryptie (lees geheimschrift), alleen de participanten van die ketting er iets aan kunnen toevoegen of wijzigen. Waarbij álle leden van de ketting onmiddellijk deze toevoeging of wijziging kunnen waarnemen en alleen doorgang vinden indien alle leden het daarover vooraf eens zijn. Derden buiten die keten zijn per definitie uitgesloten.

Deze revolutionaire ontwikkeling, voor het eerst gebruikt om de bitcoin te kunnen ontwik-kelen, zou wel eens de grootste commerciële sprong vooruit kunnen zijn in het internet. “Je deelt het geheim uitsluitend met diegene die het geheim al kent.”

Ruifeters

De dood in de pot voor Facebook, of andere publieke media. De dood in de pot voor banken, of allerhande ruifeters. Toepasbaar in het ketendenken van geldtransacties en gegevens transacties.

Geen internetvervuiling meer en geen openbare scheldkanonnades. Transparantie alom binnen zo’n keten. Ook ten behoeve van bijvoorbeeld de fiscus.

Voorbeeld

Persoonsgebonden budgetten kunnen door middel van blockchainmethodieken direct maar óók foutloos worden uitgevoerd. Alle spelers werken dan door middel van een blokchain protocol samen.

Zowel de geldverschaffer, de toewijzer, de cliënt en de uitvoerder om er maar een paar uit de keten te noemen, opereren dan als het ware binnen een raamwerk van letter of credit-voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens de uitvoerder zijn verdien-de geld rechtstreeks van de geldverschaffer op zijn rekening krijgt overgeschreven.

Door de techniek is de financiële beloning direct ná de fysieke levering van de dienst een vast gegeven. Fraude en corruptie zijn uitgesloten.

Begin 1990 – destijds als voorzitter van een adviesgroep - benoemde ik dit “het beginsel van de vrijwillige samenwerking”.

Wetenschappelijk staat het namelijk vast dat bij voorbeeld “blockchain-productie” tussen oer-leverancier en eindgebruiker, waarbij aan iedere schakel een fair deel van de winst wordt gegund en dus niet wordt uitgebuit, tot lagere eindprijzen leidt dan ons eeuwenlang grotesk gekoesterde concurrentiemodel.

Samenwerking in de bedrijfskolom levert per definitie nu eenmaal concurrerender prijzen op dan via de prijsvorming door middel van bedrijfstak concurrentie.

Logostiek

Als oud-logisticus (leer van de goederenbeweging) zijn mij de principes van de blockchain zeer bekend.

Omdat deze principes in dit geval geen betrekking hebben op de beweging van goederen, maar op de beweging van afspraken, heb ik hiervoor een nieuw Nederlands woord bedacht, te weten logostiek (met een o). Vrij vertaald : De beweging van het “gegeven woord”.

Ik kwam op het woord omdat, wilde ik de OK-Score ook na mijn dood nog werkbaar laten zijn, er stappen genomen moeten worden om mijzelf overbodig te maken.

Aangezien het van uitermate groot belang is dat de OK-Score ook bij grootschalige toepassing uitsluitend gebruikt kan worden binnen het raamwerk van door mij beoogde én toegestane onder-zoeken, hebben wij ons de laatste maanden in deze materie verdiept.

Laatste schakel

Indien het gebruik van de OK-Score als het ware gefilterd zou kunnen worden door een set van afspraken door de verschillende partijen in de keten, waarbij de condities schakel voor schakel en de laatste schakel per definitie aan alle door de ontwerper gestelde voorwaarden moet voldoen, kan die laatste schakel altijd direct een OK-Score laten berekenen. Ook zonder mijzelf.

Immers, de keten zorgt ervoor dat misbruik is uitgesloten, geen eigen winstbejag, wordt nagestreefd, bescherming wordt geboden, maar toch niet gebruikt kan worden om door middel van slimme testsets het algoritme toch proberen te kraken.

Alsdan blijft het ultieme doel van de uitvinding overeind staan, waardoor gelegitimeerde partijen er gebruik van kunnen blijven maken, ook ná mijn dood.

Dit was na deze turbulente week, op de paasmaandag, een geruststellende gedachte.

Willem D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Score Institute in Brussel en Rotterdam. Hij was gast-docent aan de Universiteiten van Delft en Leuven, de Hogeschool van Arnhem en Lid van de Advies-raad van de Hogeschool van Amsterdam.