433713
Financieel

AFM legt grote accountantskantoren forse boetes op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag boetes opgelegd aan Deloitte, EY, KPMG en PwC, omdat deze accountantsorganisaties niet aan hun zorgplicht hebben voldaan.

Uit eerder onderzoek door de AFM kwam naar voren dat de grote accountantskantoren tekort zijn geschoten in de controles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012, en in enkele gevallen over het boekjaar 2011.

Volgens de AFM was er in meerdere onderzochte controles sprake van zodanige tekortkomingen dat de accountant bij afgifte van de controleverklaring geen voldoende en geen geschikte controle-informatie had verkregen en hebben de vier accountantsorganisaties in strijd met de wet gehandeld, stelt de toezichthouder.

Deloitte krijgt een boete van €1,8 miljoen en EY moet een boete van €2,2 miljoen betalen.  KPMG en PWC hebben boetes van €1,2 miljoen en €800.000 opgelegd gekregen.

De organisaties hebben inmiddels maatregelen aangekondigd. KPMG liet donderdag in een reactie weten "lering te trekken uit het verleden". Deloitte benadrukte groot belang te hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom heeft het bedrijf afgelopen jaren "ingrijpende maatregelen" doorgevoerd en flink geïnvesteerd.

PwC en EY zijn het niet eens met de boetebesluiten. EY is van mening dat de hoogte van de boete geen goede reflectie is van de inspectieresultaten, aangezien EY van de accountants over 2012 het laagste aantal dossiers met bevindingen had. De accountant wil het gesprek aangaan met de toezichthouder. PwC stelt dat het voor zich spreekt dat uit het onderzoek een sanctie volgt. Maar het bedrijf heeft "principiële bezwaren" tegen de precieze onderbouwing door de AFM. "Wij beraden ons hier nader op", aldus PwC.

De eerste resultaten van de verbeteringen zijn overigens al zichtbaar. De AFM meldde in oktober al dat de grote accountants in het afgelopen jaar belangrijke stappen hadden gezet om de kwaliteit van hun controles te verbeteren.