Nieuws/Financieel
436546
Financieel

Premium

Het beste van De Telegraaf

Is de pensioenverzekeraar aansprakelijk als mijn werkgever de premies niet heeft betaald?

De verzekeraar heeft in elk geval een inspanningsplicht op grond van artikel 29 Pensioenwet. Maar voor verzekeraars gaat dit niet zo ver dat rechtsmaatregelen getroffen moeten worden tegen een premieachterstand van de werkgever.