Nieuws/Financieel
439072
Financieel

Werkgevers: nieuwe flexwet is veel te complex

DEN HAAG - Werkgeversvereniging AWVN roept het kabinet op om de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) opnieuw onder de loep te nemen. ,,De nieuwe flexwet werkt niet zoals we hadden beoogd. Het is daarom van groot belang dat er een onderzoek komt naar de complexiteit die ondernemers ervaren”, zegt Marco Veenstra, adviseur juridische zaken.

De AWVN presenteerde tijdens de bijeenkomst van de vaste kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitkomsten van een enquête onder leden, waaruit blijkt dat de meeste ondernemingen niet bereid zijn om werknemers eerder in vaste dienst te nemen. ,,Veel werkgevers vinden de risico’s te groot”, aldus Veenstra.

De WWZ werd op 1 juli 2015 ingevoerd om het ontslagrecht te versoepelen en te vereenvoudigen. Werknemers met een vast of tijdelijk contract hebben sindsdien recht op een financiële vergoeding, de zogenoemde transitievergoeding.

Korter

De nieuwe ontslagwet regelt verder dat flexwerkers minder lang tijdelijke contracten mogen krijgen, zodat ze sneller in aanmerking komen voor een vast contract.

De periode waarin een werkgever tijdelijke arbeidscontracten kan aanbieden, is verkort van drie naar twee jaar. Daarmee wil het kabinet de doorstroom naar een vaste baan bevorderen.

Uit de enquête van de AWVN blijkt dat het verkorten van de keten er niet toe leidt dat werknemers eerder een vast contract krijgen. Ruim een derde vindt dat dit geen effect heeft gehad op de organisatie, 18% geeft aan hierdoor werknemers eerder een vast contract aan te bieden en 27% doet dit niet.

Kritischer

Een op de vijf werkgevers antwoordt kritischer te kijken naar het functioneren van de werknemer, voordat een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.

Verder geeft 97% van de respondenten aan dat het onder het nieuwe ontslagrecht moeilijker is geworden om werknemers te kunnen ontslaan.

Het CNV plaatst vraagtekens bij de kritiek van de werkgevers op de flexwet. Cao-coördinator Arend van Wijngaarden haalde uit naar VNO-NCW en MKB-Nederland.

Teleurgesteld

,,Ik ben teleurgesteld dat de werkgevers hier niet aan tafel zitten, terwijl ze zich de afgelopen dagen wel hebben geuit via de pers.”

Volgens van Wijngaarden is er niets mis met de WWZ. ,,De wet deugt en de intentie deugt. Wij hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken om een aantal dingen te regelen wat betreft werk en zekerheid. Wij verwachten van werkgevers dat zij zich inspannen om die afspraken na te komen.”

Lees hier meer over de flexwet