Nieuws/Financieel
439093
Financieel

Baas bijt in stof bij ontslag personeel

DEN HAAG - Werkgevers die vanwege bedrijfseconomische redenen van hun personeel af willen krijgen sinds de invoering van de nieuwe flexwet steeds vaker nul op het rekest van de rechter.

Ten opzichte van 2014 is er sprake van een verdubbeling van het aantal afwijzingen, omdat werkgevers hun personeelsdossiers niet op orde hebben. ,,En in de eerste maanden van dit jaar ligt dat percentage zelfs nog hoger”, zegt Ruben Houweling, voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht.

Dat beeld wordt bevestigd door Wim Wetzels, lid van de commissie arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters. ,,Als een ontbindingsverzoek wordt afgewezen leidt dat bovendien tot een opeenstapeling van procedures. Dat is nadelig voor de werkgever en de werknemer.”

Duizenden aanvragen

Het UWV laat weten dat het aantal ontslagaanvragen sinds de invoering van de Wet Werk En Zekerheid (WWZ) in juli vorig jaar is gedaald. Voor in de invoering van de flexwet kwamen er maandelijks 4000 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen. Momenteel zijn dat er 3000.

Volgens Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, zal de WWZ pas werken als de afspraken die de sociale partners hebben gemaakt in het Sociaal Akkoord ook worden nagekomen.

Ontslagdossier

,,Daarin is afgesproken dat werkgevers een ontslagdossier zouden bijhouden, zodat het bij de rechter makkelijker wordt om van een werknemer af te kunnen komen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet.”

Lees hier meer over de problemen met de flexwet