Nieuws/Financieel
441644
Financieel

Brexit nog steeds mogelijk

AMSTERDAM - Dat markten onvoorspelbare bewegingen laten zien werd afgelopen week maar weer eens duidelijk.

Met de winst van de afgelopen week verdween de onzekerheid enigszins naar de achtergrond waarbij de komende handelsweek moet bevestigen of dit van structurele aard is.

Tegenvallende handelscijfers uit China alsmede lagere handels- en groeicijfers in Japan zouden normaal gesproken de markt flink onder druk zetten.

Olie

Dat was echter afgelopen week geenszins het geval waarbij de overeenstemming tussen Rusland, Saoedi Arabië, Qatar en Venezuela over een bevriezing van de productie de olieprijzen hielpen met herstel. De olieproductie werd in de overeenkomst bevroren op het niveau van januari.

Dit was echter de maand waarin de productie naar recordhoogte was gestegen wat de aanvankelijke druk die na bekendmaking van de overeenkomst op olieprijzen ontstond verklaart.

Olieprijzen herstelden zich later weer daar de overeenkomst als een signaal werd gezien dat er structureel wordt gewerkt aan de aanbodzijde van olie waardoor herstel kan plaatsvinden.

AEX

Beurzen zetten het herstel in de afgelopen week voort waarbij de AEX ruim 5% hoger wist te eindigen op een stand van 411,96.

Delta Lloyd stond het meest in de belangstelling en voegde 21,5% aan de koers toe op € 4,86. Aanvankelijk leek het er nog op dat het verzet tegen de claimemissie waarover aandeelhouders op 16 maart stemmen met 32% aanzienlijk was, dit werd echter later in de week toch lager ingeschat.

Beleggers kochten het aandeel in aanloop naar de cijfers van aanstaande woensdag waarbij sommige short sellers een deel van hun posities aanpasten. Met 4,1% netto shortposities staat Delta Lloyd op een 7e plaats van meest “geshorte” aandelen.

Boskalis

Als we TNT Express buiten beschouwing laten (vanwege het overnamebod door FedEx) was Boskalis de enige dissonant met een weekverlies van 1,95%.

De baggeraar ondervond last van de afwaardering van ABNAMRO die het fonds vrijdag van de kooplijst haalde. Heeft Vopak nog profijt (deze week een winst van ruim 11%) van lagere olieprijzen, Boskalis ondervindt daar juist last van.

Uitstel dan wel afstel van olieprojecten zit Boskalis momenteel in de weg en het fonds heeft in de afgelopen zes maanden een koersverlies moeten incasseren van 33,8% waarvan 9,7% afgelopen vrijdag.

Brexit

Waar de deal die de Britse premier David Cameron vrijdag met de Europese Unie sloot als redding van het statenverband naar buiten werd gebracht lijkt men daar in het Verenigd Koninkrijk toch anders over te denken.

Dat het na 19 uur onderhandelen met de EU regeringsleiders toch op een akkoord uitdraaide mag de hoop doen opladen dat Groot Brittannië de veelbesproken “Brexit” kan afwenden.

De deal moet echter nog wel aan de kiezer in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht en dat lijkt een grotere opgave dan menigeen op het Europese continent denkt. Het resultaat van het op 23 juni te houden referendum is dan ook beslist geen formaliteit.

Grenscontroles

Uiteraard zal de premier zich inzetten de belangen van het EU lidmaatschap te benadrukken maar over het algemeen heeft de gemiddelde Brit weinig op met de bepalingen opgelegd vanuit Brussel.

Dat het land niet tot de Schengengroep behoort is daar al een goed voorbeeld van. Groot-Brittannië wil namelijk zijn eigen grenscontrole handhaven en voelt er niets voor gecontroleerd te worden door de Europese Unie.

De anti EU UK Independence Party (UKIP) zal daarom zijn campagne verder opvoeren teneinde de zwevende kiezers (momenteel 20%) aan hun zijde te krijgen. Boris Johnson, de burgemeester van Londen en notabene partijgenoot van Cameron is daar in ieder geval één van.

Speculatie

De Britse pers stond dit weekeinde bol van speculatie maar rode draad was dat een vertrek uit de EU voor de hand ligt. Zelfs de als objectief bekend staande Sunday Times wond daar geen doekjes om en als er één moment is waarop de Britten hun kans schoon zien om hun onafhankelijkheid van Brussel te bewerkstelligen is dat wel het referendum.

Voor de beurs in Londen betekent dit tot 23 juni onzekerheid en u weet waar dit toe kan leiden. Dat hebben wij afgelopen weken gezien en wij verwachten dan ook dat in de periode naar het referendum vooral de druk op bankaandelen alsmede exportbedrijven wordt opgevoerd.

Voor Europese beurzen zou dit echter ook nog wel eens een periode van onzekerheid kunnen betekenen. Je kunt je namelijk afvragen of de Europese Unie een natie als Groot Brittannië kan missen.

Brits pond

Ook ontstaat op dat moment de vraag welke landen het voorbeeld kunnen volgen en wat überhaupt de toekomst van de EU nog zal zijn. Nu is de Europese Unie niet gelijk aan de Eurozone maar een vergelijk is in die context gemakkelijk gemaakt.

Ook het Britse pond dat in de late handel na de overeenkomst omhoog schoot zal beïnvloed worden door tussentijdse polls die de uitslag van het referendum voorspellen. Wij verwachten daarom dat een opleving van het Britse pond als gevolg van de overeenkomst van korte duur zal zijn en in aanloop naar het referendum de toenemende onzekerheid de munt zal drukken.

Wat kunnen wij deze week verwachten?

Deze week kan richtingbepalend zijn voor het verdere verloop van het eerste kwartaal. Als de beurzen zich verder kunnen stabiliseren en olieprijzen hun winsten weten te behouden zou dit een fundamentele bodem kunnen leggen waarop de markt de komende week verder kan voortborduren.

Vandaag staan de voorlopige inkoopmanagers indexcijfers op de agenda vanuit de Eurozone en de VS. Daar dit rapport een belangrijke indicator is voor het bruto binnenlands product wordt dit als richtingbepalend aangemerkt.

Verder in de week staan de Duitse IFO op dinsdag alsmede het consumentenvertrouwen en huizenprijsindex uit de VS.

Woensdag brengt ons de inkoopmanagers index voor de dienstensector in de VS alsmede de wekelijkse olievoorraden volgens de Energy Information Administration (EIA).

Macro economisch ligt het zwaartepunt op donderdag met het Duitse consumentenvertrouwen, de groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk, de inflatiecijfers uit de Eurozone en Japan alsmede de duurzame goederen en wekelijkse steunaanvragen uit de VS.

Op vrijdag krijgen wij dan nog het Michigan consumentensentiment alsmede de Amerikaanse groeicijfers.

Bedrijfscijfers komen er in overvloed deze week waarbij de navolgende AEX fondsen op de agenda staan: Delta Lloyd, Wolters Kluwer (woensdag), Aalberts, NN Group, RELX (donderdag) en Vopak (vrijdag).

 

Ron van der Does is marktanalist bij IG Nederland. In aanvulling tot de disclaimer hieronder, bevat het materiaal op deze pagina geen overzicht van koersen, een aanbod, of een advies tot een transactie voor welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen die worden gedaan naar aanleiding van deze opmerkingen en is ook niet verantwoordelijk voor de consequenties.