Nieuws/Financieel
444798
Financieel

ArcelorMittal vergadert 10 maart over emissie

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal legt de onlangs aangekondigde claimemissie van 3 miljard euro op 10 maart voor aan zijn aandeelhouders. Tijdens een buitengewone vergadering kunnen zij stemmen over het voornemen om maximaal 30 miljard gewone aandelen uit te geven, aldus het staalconcern dinsdag.

De nominale waarde van de stukken wordt verlaagd tot 10 cent per aandeel. Die verlaging resulteert in een daling van het uitstaande aandelenkapitaal van circa 7,5 miljard euro naar iets meer dan 180 miljoen euro. Dat bedrag wordt vervolgens aangevuld met de opbrengst van de uitgifte.

Om de claimemissie uit te kunnen voeren moet 50 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Bij instemming van minimaal twee derde van de stemmen worden de voorstellen van kracht.