Nieuws/Financieel
445149252
Financieel

Waarom heeft Vestia opnieuw €180 miljoen nodig?

ROTTERDAM (ANP) - Vestia moet opnieuw aankloppen bij andere woningcorporaties voor hulp. Het concern komt 180 miljoen euro tekort voor het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld het opkalefateren van sociale huurwoningen. Huurders in Rotterdam, Den Haag en Delft krijgen mogelijk ook te maken met een extra huurverhoging.

Naar eigen zeggen zal Vestia andere corporaties dit keer niet vragen om letterlijk geld bij te storten. In plaats daarvan hoopt het concern dat branchegenoten willen helpen door huurwoningen of herstructureringsprojecten over te nemen. De verkoop van 10.000 woningen is volgens Vestia van groot belang.

In een aangepast verbeterplan stelt de corporatie daarnaast voor om huren in 2021 en 2022 met 0,5 procent extra te verhogen bovenop de inflatie. De voorstellen zijn donderdag ingediend bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos benadrukt in een toelichting dat het bedrijf na jaren van saneren alles op alles zal zetten om te voorkomen dat het zijn zogeheten volkshuisvestelijke taken niet genoeg kan uitvoeren. Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten eerder al bijspringen om Vestia overeind te houden.

De afgelopen jaren is de financiële positie aanzienlijk verbeterd door verkoop van vastgoed, aflossen van leningen, huurverhogingen en besparingen op bedrijfslasten. Toch was eind 2018 nog sprake van hoge schulden en een te hoge rentelast. Vandaar dat de corporatie nu moet bijsturen.

Vestia verhuurt, verkoopt en beheert ruim 65.000 woningen en ander vastgoed. Bij de corporatie werken ruim zevenhonderd mensen.