Financieel/Ondernemen
445324909
Ondernemen

Blok: voorlopig geen steun voor starters

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken)

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken)

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers die hun bedrijf dit jaar zijn begonnen en getroffen zijn door de aangescherpte coronamaatregelen, komen voorlopig niet in aanmerking voor steun. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) is op aandringen van de Tweede Kamer wel bereid te kijken wat hij voor deze groep kan betekenen. Maar dat lukt zeker niet eerder dan in januari.

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken)

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken)

Startende ondernemers kunnen geen aanspraak maken op de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL), omdat bij deze regeling gekeken wordt naar misgelopen omzet ten opzichte van een periode waarin hun onderneming nog niet bestond. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat deze starters wel steun krijgen om hun bedrijf overeind te houden.

Vertraging

Blok voelt er evenwel niets voor te morrelen aan de voorwaarden voor de TVL, omdat dit tot grote uitvoeringsproblemen zou leiden. „Dat betekent echt dat je meer dan 100.000 ondernemers in de vertraging gaat gooien. Die hebben het geld nodig, ga ik echt niet doen”, aldus de bewindsman. Nu al heeft uitvoeringsinstantie RVO grote moeite met de afhandeling van het aantal TVL-aanvragen. Hij waarschuwt tevens dat het toch al aanwezige risico op fraude en misbruik nog groter wordt.

Samen met uitvoeringsorganisaties wil Blok kijken of er naast de TVL een regeling is op te tuigen die de doelgroep kan helpen en fraudebestendig is. Hij belooft zijn uiterste best te doen daar in januari op terug te komen. „Gezien de complexiteit, eerder lukt echt niet.”

Garantie

VVD-Kamerlid en partijgenoot Thierry Aartsen is blij dat Blok de mogelijkheden voor steun aan starters in kaart wil brengen, maar wil wel de garantie dat dit ook echt iets oplevert: „Uit het onderzoek kan niet blijken: deze mensen krijgen geen enkele vorm van steun.” Die toezegging wil Blok evenwel niet doen.

Zelfstandigen hoeven helemaal niet te rekenen op een nieuwe steunregeling. Zij konden eerder tijdens de coronacrisis gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, maar die keert niet terug. Staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) wijst erop dat deze groep een beroep kan doen op een bestaand vangnet, de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).