Nieuws/Financieel
445637
Financieel

Extra pensioen opbouwen?

Vraag: Ik ben 57 jaar en heb een prima inkomen, maar geen goede pensioenopbouw. Ik ben veel van werkgever gewisseld en heb ook nu een beperkte pensioenopbouw. Nu wil ik via banksparen een lijfrentekapitaal opbouwen. Ik kan jaarlijks €3500 opzij zetten en heb al berekend dat dit fiscaal ook binnen de jaarruimte valt. Wat is nu precies het belastingvoordeel? Mijn jaarinkomen is ongeveer €47.000 bruto.

Antwoord: Uw inleg voor de lijfrente kunt u aftrekken tegen een belastingtarief van 40,4%. Een storting van €3500 bruto kost u dan per saldo €2086 netto. Doet u dit de komende tien jaar, tot uw AOW-leeftijd, dan heeft u netto €20.860 ingelegd.

Als het gestorte bedrag gemiddeld 2% rente oplevert, dan is het saldo op uw lijfrenterekening gegroeid naar €39.090 bruto. Met dat kapitaal koopt u een uitkering aan en die uitkering is belast. Uitgaande van 2% rente en een looptijd van tien jaar is de jaarlijkse bruto uitkering €4266. In totaal ontvangt u dus € 42.660 extra bruto inkomen.

De belastingheffing in de eerste twee belastingschrijven (tot €33.715) is vanaf uw AOW-leeftijd lager. Als de uitkering belast wordt in de tweede belastingschijf, dan is de belasting 22,5% uitgaande van de huidige tarieven. Daarnaast betaalt u 5,5% inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering over deze uitkering. Per saldo houdt u €3072 netto per jaar over.

Het rendement op het netto geld dat u heeft ingelegd, komt dan uit op 4% per jaar. De rente waarmee ik rekende was echter 2%. Met andere woorden, uw rendement is verdubbeld dankzij het belastingvoordeel. Een extra voordeel is dat het saldo op uw bankspaarlijfrente niet belast is in box 3. Is uw vermogen in box 3 boven de vrijstelling, dan is uw netto rendement nog 1,2% hoger.