Nieuws/Financieel
445768
Financieel

Isra Vision als goed voorbeeld

Stel, de Nederlandse fiscus krijgt jaarlijks 52.000 nieuwe Nederlanders als klant; door subsidies die Nederland verstrekt kost dit op jaarbasis circa €3miljard!

Wat leert fiscaal gezien de instroom van niet-westerse immigranten in Nederland? De voorbije vijf decennia is Nederland ruim 1 miljoen nieuwe Nederlanders (veelal moslims) rijker geworden. Het beeld is fiscaal gezien karig. Uit overheidsbron blijkt dat de fiscale opbrengst van deze groep, de staatskas (collectief gezien) geen geld oplevert! Nederlanders betalen tussen hun 20ste en 60ste, jaarlijks duizenden euro's belasting. Dat de nieuwe Nederlanders collectief niet aan de staatskas contribueren is vreemd. Wat gaat er mis? Waarom selecteren wij niet aan de grens op ''skills'', maar ook op ''culturele afkomst''?

Het eerste is logisch; landen als Australië doen dat al jaren. Men moet kunnen bijdragen aan het BBP! Selecteren op afkomst? Canada doet dat zeer consciëntieus; een beschaafd land, toch? Wat doen wij? Van de 52.000 subsidiezoekers (2015) is het overgrote deel soenni-moslim. De data verstrekt door het CBS zijn bedroevend: van Somaliërs, Syriërs etc zit 70% in de bijstand (Polen: 2%!).

De culturele bagage die zij meebrengen is niet bevorderend voor de vereiste productiviteit, laat staan de sociale integratie. Innovatie, studeren, individueel presteren is iets dat door de subcultuur weinig wordt geënthousiasmeerd. Het streven naar vooruitgang van de 'human spirit' wordt door geestelijken gefrustreerd. Men schreeuwt er om een baan en vraagt zich af wat de revolutie 5 jaar geleden heeft opgeleverd? Niets! De lokale economie telt wereldwijd niet mee. Fundamenteel & praktisch onderzoek naar nieuwe productiemogelijkheden, wat op termijn banen en welvaart oplevert, vindt er niet plaats.

Van Marokko tot Pakistan geeft men gemiddeld 0,2% van het BBP uit aan R&D (Korea: 5%). 60 landen die samen minder dan 1% van de mondiale R&D-uitgaven bekostigen. Dat zorgt ervoor dat deze landen, voor de wereldeconomie marginaal meetellen; de tijd staat er stil. Schaarste aan banen is een bijproduct van de verstikkende macht van de orthodoxie. Nu de olie-inkomsten wegvallen, ontstaat in die regio een precaire situatie; de subsidiekranen gaan er dicht! De orthodoxie in er almachtig. Vervelende eigenschap van deze orthodoxie is de vervangingstheologische doctrine. Blind geloof in deze doctrine manifesteerde zich laatst met de aanlag in San Bernardino! Na bezoek aan een madras in Pakistan besloten 2 personen om een hele sociale werkplaats, gehandicapten incluis, als beesten af te maken. Dat is de idee achter deze doctrine. Iedereen die niet de eigen gedachte omarmt, is ''dead meat''.

Bestaat deze waanzin ook in Nederland? Helaas! In de grote steden bevinden zich plekken waar gedoceerd wordt om met de rug naar de maatschappij te staan. Dit verklaart de economische wanprestatie van deze subgroep. De druk binnenin de groep is dermate hoog, dat uitstappen lastig is. Subsidies opstrijken ten koste van een 'verdorven' maatschappij, wordt als 'goed' aangemerkt. In een vergrijzende samenleving krijgen jongeren er zo een kostenpost bij. Haten we onze kinderen soms?

Socialisten menen dat, indien de nieuwkomer maar genoeg verwend wordt, deze zal bijdraaien (assimilatie). Liberalen menen dat vrijheid van godsdienst een hoog goed is. Naar blijkt, levert het grote problemen op. Juist minderheidsgroepen opnemen als, Alevieten, Koerden, Yezidi's waarvan een groter aanpassingsvermogen mag worden verwacht, kan juist positief uitpakken voor BV Nederland. In Duitsland zie je dat vanuit de Turks-alevitische gemeenschap initiatieven ontstaan die maatschappelijk succesvol zijn. Het beursgenoteerde Isra Vision (CEO E. Ersu) dat ''roboticssoftware'' produceert is daar een goed voorbeeld van. Het bedrijf laat de laatste 10 jaar een constante omzet & winstgroei zien, bij een stijgende brutowinstmarge (nu 60%)! Succesvolle innovaties volgen elkaar op; de balans is ijzersterk! Het kan dus wel.

De dagelijkse oproep vanuit Utrecht, Den Haag, Amsterdam, om vooral niet te participeren en zo te parasiteren, moet stoppen. Ministers Plassterk & Asscher behoren in te grijpen...Het is decadent , en niet te betalen! Ter vergelijk: in het '' bevriende'' en orthodoxe Brunei (Door koningshuis recent bezocht tbv Shell), wordt elke uiting van christendom bij wet verboden: voor het optuigen van een kerstboom of eten van een kerstrol, staat 5 jaar gevangenisstraf op het 'menu'!

De instabiele situatie waarin we ons bevinden heeft oikofobie (angst voor het eigenbeeld) als voedingsbodem. We vergeten gemakkelijk wie we zijn en wie en wat dit alles heeft opgebouwd; hebben te weinig respect voor onze ''cultural-heritage'' en laten hier een ons vijandige vorm van gemystificeerd nationalisme aarden, zonder enige materiële tegenprestatie te eisen. En daar zit de oplossing: ''in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen'' (Genesis): maatschappelijk bijdragen, stop subsidies!

 

Drs. R. Melchers is onafhankelijk financieel analist.