Nieuws/Financieel
445835
Financieel

Nederland laat zich niet scholen

We doen weinig aan scholing in dit land. Slechts één op de vijf Nederlanders heeft de afgelopen drie jaar een certificaat behaald of opleiding gevolgd.

Hogeropgeleiden en zzp’ers hebben relatief veel bijscholing genoten, in tegenstelling tot de kwetsbaarste groepen in de samenleving.

Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7.000 respondenten in opdracht van het Jaarcongres Enjoy Employability. Wanneer er wel een opleiding worden gevolgd, is deze het vaakst gericht op het verbeteren van huidige werkzaamheden, of gewoon voor de lol. Nog geen derde heeft de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd die leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt of buiten het eigen vakgebied. Het zijn met name werklozen geweest die hiervoor kozen.

Daarmee behoort de inzet op het vergroten van employability van werknemers, zowel bij werkgevers als werknemers, nog lang niet tot de prioriteiten, evenmin als het inzetten op opleiden in algemene zin. Volgens Maaike Kooter, projectleider Employability van iG!, onstaat de mismatch op de arbeidsmarkt door het ontbreken van de juiste skills en opleidingen. ,,Scholing is in deze snel veranderende arbeidsmarkt cruciaal om je arbeidsmarktkansen op peil te houden.”