448128
Financieel

Economische groei VS zakt ver terug

WASHINGTON (AFN) - De economische groei in de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal van 2015 afgezwakt tot 0,7 procent op jaarbasis, tegen 2 procent in de voorgaande periode. Dat blijkt uit een eerste schatting die de Amerikaanse overheid vrijdag heeft gepubliceerd. Economen rekenden in doorsnee op 0,8 procent groei.

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, signaleerde eerder deze week al dat de groei van 's werelds grootste economie is teruggezakt. De daling van de olieprijs en de sterke dollar zijn daar debet aan, maar ook het tot voor kort zeer zachte winterweer, dat de energieconsumptie en winkelverkopen drukte.

De consumentenuitgaven namen in het laatste kwartaal nog wel met 2,2 procent toe, maar dat is aanzienlijk minder dan de 3 procent groei die in de voorgaande periode werd gemeten. De bedrijfsinvesteringen namen met 2,5 procent af, vooral doordat oliebedrijven hun uitgaven gezien de lage olieprijs terugschroefden.

Goedkoper

De dure dollar drukt de export van Amerikaanse bedrijven en stimuleert juist de import omdat het goedkoper wordt om producten uit het buitenland te halen. Dat heeft een negatief effect op het bruto binnenlands product (bbp).

Over heel 2015 is de Amerikaanse economie op jaarbasis 2,4 procent groter geworden. De groei was daarmee vorig jaar even sterk als in 2014. Het aanhoudende herstel, ook van de arbeidsmarkt, was voor de Fed aanleiding om in december de rente voor het eerst in jaren iets te verhogen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel komt op 26 februari en 25 maart met nieuwe ramingen van de groei in het vierde kwartaal. Dan beschikt het inmiddels over completere gegevens.