Nieuws/Financieel
448644
Financieel

Shakespeare en Europa

''Something is rotten in the state of Denmark'', zei Marcellus tegen Horatio (Shakespeare). Zo ook is er iets tamelijk rot in de EU, dat ziet nu haast iedereen wel. Het Europarlement vergadert zich suf, voornamelijk om hun riante vergoedingen te rechtvaardigen. Het Binnenhof doet dito en komt niet verder dan navelstaren, narcisme en eindeloze herhalingen van zoiets als 'n onbenullige bonnetjesaffaire.

Dagen praten over wie er de voorzitter wordt! Belangrijke zaken worden benoemd, maar ook weer gauw in de la weggestopt. De laden zijn vol, de hoofden merendeels leeg. Verschillen tussen zogenaamde tegenpolen, Pechtold en Wilders, worden met kranig klassiek acteertalent dagelijks ten tonele opgevoerd, maar bestaan in feite niet. Beiden verwensen elkaar naar de hel, maar in de Haagse wandelgangen blijft het reuzegezellig.

Het Haagse circus wenst van het subsidiemonster dat Nederland in de wurggreep houdt, geen stuiver in te leveren. Alleen willen de heren deze suikerpot slechts aan hen gelieerde doelgroepen uitdelen. Dat is het enige verschil: PvdA & D'66 aan de asielzoeker, de PVV aan de blanke. Het juist rigoureus aanpakken van dit monster, zou verrassend veel problemen kunnen oplossen. Geen van de nu bestaande politieke partij die daar iets over durft te zeggen, laat staan te doen. Recent werd op dit vlak in Mokum weer een nieuwe uitvinding gedaan: gratis dierenartsbezoek (inenting van huisdier) voor eenieder. En weer is een paar ton van de belastingbetaler zoekgemaakt. Werkelijk een zieke vertoning.

Wat de EU betreft: deze produceert 20% van het mondiale bbp, maar verstrooit 50% van de wereldwijd verstrekte subsidiegelden! Het is dus een Europese kwaal. Naar schatting een half miljard mensen, van Marokko tot aan Afghanistan, zou van deze suikerpot (onevenwichtigheid) gaarne gebruik willen maken. Samson dacht nog met 200.000 klaar te zijn. Mis! Timmermans trakteerde ons dinsdag op een nieuwtje: ruim 60% van de asielzoekers is nep. Hij moest deze bewering vervolgens weer intrekken.

Na de enige oprechte asielzoeker Salman Rushdie kwamen miljoenen subsidiezoekers naar Europa om jacht te maken op de eerder genoemde suikerpot. Pas nu 't laatste restje van de PvdA-achterban vindt dat het nu welletjes is met instroom van eindeloos veel feestgangers, hebben PvdA-politici als Timmermans plots wel de juiste cijfertjes voorhanden. Chapeau!

De enige Europeaan die het goede met ons voorheeft is Mario Draghi; nota bene Italiaan! De ECB-chef print er maandelijks miljarden euro's bij; spaarders in Noord-Europa worden zo, beetje bij beetje, van hun spaargeld beroofd. Elders in Europa wordt met deze mep geld een failliet bankensysteem kunstmatig overeind gehouden. En natuurlijk hebben we het dan over het Italiaanse bankensysteem. Op zijn Mokums gezegd: ''de tent is pleite''. Het zeer royale geldmarktbeleid van Draghi heeft hier ongetwijfeld mee te maken. Van de Italiaanse bankbalansen blijkt gemiddeld 10% van uitstaande kredieten ''non-performing'' te zijn. Baas boven baas: bij een van hen, Banca Monte dei Paschi, is dat zelfs ruim 30%. Goede middag! Deze tent is dus grofweg 30x ''pleite''. De bank heeft overigens nog een beursnotering, maar hoe lang nog? Een collectief van zombiebanken houdt de eurozone in de wurggreep. Weer eens iets anders dan een bonnetjesaffaire. Wel minder leuk.

Bij deze dus een rode kaart voor alle beleggingen in Italiaanse banken. En: ''You ain't seen nothing yet''. U dacht dat Griekenland een probleem was? Binnenkort zal het aantal vergaderuren in Brussel & Den Haag fors toenemen omdat dit financiële probleem van geheel andere magnitude is. Nu doet men er nog het zwijgen toe. Politici zullen straks over elkaar heen kruipen om in koor te roepen: '' wir haben es nicht gewusst''.

Voor de pensioenfondsen de gratis gouden tip: verkoop de Italiaanse obligatieportefeuille. De spread, als risicograadmeter, tussen 10 jaar staat der Nederlanden versus Italië bedraagt nauwelijks 100 basispunten. U kunt nu goud geld maken van deze ''junk bonds''. 'Aanlappen', zo leerde ik begin jaren-80 op de beurs: een van de vele fraaie beurstermen. Er staat maar liefst voor ruim € 2.150 miljard aan waardeloos Italiaans staatspapier uit. Talloos veel miljarden daarvan huizen bij onze pensioenfondsen. Waarschijnlijk vergadert men zich daar nu suf over, maar zal pas tot actie overgaan als 'het schip' reeds gezonken is.

''Something is rotten in the state of Europe'', Shakespeare wist dat al, nu onze bestuurders nog.

Drs. R. Melchers, onafhankelijk financieel analist