448802
Financieel

Top, bodem en actie

Vele aandelenmarkten bevinden zich in een transitiefase, waarin het top- en bodemplaatje wijzigt van trending naar trading. Ik zal laten zien welke variaties er denkbaar zijn bij opvolgende toppen en bodems en op welk moment je het beste als actieve trendvolgende belegger in actie kunt komen. Aansluitend een blik op de AEX weekgrafiek om vast te stellen hoe het daar is gesteld met het top- en bodemproces.

Trendanalyse

Vele beleggers die geïnteresseerd zijn in technische analyse, doen aan trendanalyse. Ze stellen vast of er duidelijk richting waarneembaar is in het koersverloop, ‘trend’ is immers ‘richting’. Vervolgens worden met trendlijnen (subjectief gereedschap) en trendindicatoren (objectief gereedschap) de bevindingen onderbouwd. Trendanalyse is het inzichtelijk maken van het top- en bodemproces. Maar hoeveel varianten zijn er en wanneer moet je in actie komen in de wetenschap dat je vrijwel elke top en elke bodem mist? U kent mijn one-liner toch wel “Mis de top en mis de bodem, de kop en staart van de vis laat je ook liggen”. Ik ga er daarbij van uit dat er gereageerd wordt op wat er gebeurt op de speelvelden, niet geanticipeerd, als u begrijpt wat ik bedoel.

Ik heb de vijf basisvarianten voor u schematisch in bijgaande figuur getekend. Sta mij toe een korte toelichting te geven zodat u na het lezen van dit proza nog beter de trends op uw favoriete speelvelden kunt detecteren.

 

Uptrend en Downtrend

De ogenschijnlijk makkelijkste varianten zijn die van Uptrend en Downtrend. Ogenschijnlijk, want telkens weer moet worden besloten om in- en uit te stappen. Maar goed, een Uptrend voelt wel goed bij vele beleggers. Een Uptrend herken je aan een serie hogere toppen en hogere bodems (HTHB). Een zigzagbeweging van linksonder naar rechtsboven. Maar wat is formeel het eerste actiemoment in een verse uptrend? Logisch nadenken leert dat je minstens twee bodems moet hebben, waarvan de tweede bodem hoger ligt dan de eerste bodem.

Dan kun je een trendlijn tekenen als ondersteunde lijn. Direct na de tweede bodem (denk aan de vissenstaart) mag je als trendvolgende belegger in actie komen. Je hebt daarbij steeds het gevoel dat je redelijk laat aankopen doet. Maar daarvoor ben je trendvolgende belegger, niet waar? Het omgekeerde geldt voor een dalende trend (LTLB), rechtsboven in de figuur. Op de gele stip komt een belegger in actie. In dit geval worden restant aankopen geneutraliseerd of wordt de portefeuille beschermd tegen het toenemende berengevaar. Ook zijn short posities met bijvoorbeeld turbo’s te overwegen.

 

Trendverzwakking

 

Als het kenmerk van een stijgende trend is een proces van hogere toppen en hogere bodems, dan mag de eerstvolgende lagere top (LT in de figuur) als verzwakking van de uptrend worden benoemd. Het lukt de bulls immers niet om het proces te vervolgen. Letwel, een lagere top behelst niet per definitie het einde van de trend. Maar het is wel een charttechnisch signaal waar je als belegger iets mee kunt. Denk daarbij vooral aan Money Management acties, zoals het halveren van koopposities. Verzilver deels de winst, mochten de bulls toch doorgaan, dan profiteer je mee. Dreigt er een trendbreuk dan is de schade minder groot. Dezelfde gedachtengang geldt bij een hogere bodem (HB) in een downtrend.

 

Trendloos

 

En dan hebben we nog de variant waarbij de toppen en bodems elkaar horizontaal opvolgen, een trendloze periode (geen richting, weet u nog), in de wandelgangen Trading Range genoemd. In de figuur ziet u deze variant duidelijk staan, waarbij de koers heen en weer zigzagt tussen een horizontale steunstreep en horizontale weerstandstreep. Steeds wanneer er een bodem of top is geplaatst kan er worden gehandeld. Het moge duidelijk zijn dat de amplitude van de bandbreedte bepalend is voor het zinvol handelen tussen de strepen. Dit laatste is wel degelijk het geval bij de AEX index, want op de weekchart is een 402-475 trading range gaande. Ik zal de grafiek voor u duiden.

 

AEX Trendloos tussen 402 en 475

 

Deze aankondiging klinkt wellicht wat vreemd, maar uit hoofde van trendanalyse, waar deze column immers over gaat, is het een waarheidsgetrouwe opmerking. Op de weekgrafiek ziet u tot tweemaal toe bodemvorming rond 402, met wel vervelende uitschieters door de beer tot onder de 400, maar per saldo resteert een min of meer horizontale steunzone, het kenmerk van een trading range. Maar komt er dan ook een horizontale weerstandzone op 475, gelijk aan de tussenliggende top? Welnu, als de markt de contouren van een trading range blijft volgen, dan wel. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Voor nu bezien of de bulls voldoende kracht hebben verzameld om naar de 475 passage op te stomen. Gezien de andere ‘pootjes’ in de range, zou dit binnen tien weken gerealiseerd kunnen worden. Mooie opdracht voor de bulls, mooie vooruitzichten voor actieve swingtraders.

 

 

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.