449365
Financieel

Mix actief en passief beleggen loont het meest

Laat  de discussie over of actief of passief beleggen beter voor wat zij is. Het is beter om van beide strategieën gebruik te maken, dan om te kiezen.

Actief beleggen refereert aan beleggingsfondsen die actief beheerd worden door fondsmanagers, die de markt willen verslaan. In het geval van een passieve belegging wordt beoogd om een evengoed resultaat te behalen als de benchmark. Voor de meeste beleggers is de keuze voor actief of passief beleggen een kwestie van overtuiging of vertrouwen. Al sinds de jaren zeventig woedt de discussie over wat betere rendementen zou opleveren. Wetenschappelijke studies spreken elkaar tegen; de uitkomst is nog altijd ongewis, en misschien wordt het pleit nooit beslecht.

Om die reden kiezen veel beleggers voor een mix van actief en passief beleggen, en daarvoor valt veel te zeggen. Onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock wijst uit dat het op lange termijn productiever is zowel passieve als actieve beleggingen aan te houden dan de strategie voortdurend aan te passen aan de markt. Zowel actieve als passieve beleggingen hebben voordelen. Beleggers kunnen beter trachten een beleggingsportfolio samen te stellen met een mix van actieve en passieve beleggingsinstrumenten. Daarvoor doet BlackRock vijf handreikingen:

1. Zoek beleggingsfondsen met een wijde horizon

Of een beheerder in staat is om waarde toe te voegen aan een beleggingsfonds hangt van zijn of haar vaardigheden en de breedte van het mandaat. Dat zijn afspraken over de wijze waarop de beheerder zijn werk doet, bijvoorbeeld hoeveel typen beleggingen toegestaan zijn. Hoe meer sectoren, landen en beleggingcategorieën deel uitmaken van het jachtterrein hoe vruchtbaarder de voedingsbodem zal zijn voor het rendement.

2. Overweeg beleggingsfondsen die beleggen in activa die zich niet lenen voor indices

Sommige beleggingcategorieën kunnen eenvoudig worden opgenomen in een index. Zoals de AEX voor de 25 aandelen met grootste marktkapitalisatie genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs. Deze benchmark laat zich met een indexfonds of indextracker eenvoudig repliceren. Bankleningen  laten zich echter moeilijk in een index vangen. Voor deze minder makkelijk benaderbare categorieën biedt een beleggingsfonds uitkomst. Een goede en actieve fondsbeheerder kan bovendien potentieel voordeel behalen uit illiquide beleggingen, die vaak deel uitmaken van deze categorie.

3. Beschouw beleggingsfondsen als kernbeleggingen

Beleggingsfondsen kunnen het beste worden beschouwd als kernbeleggingen, die minimaal voor een periode van drie tot vijf jaar (marktcyclus) aangehouden worden. Die tijd heeft een fondsmanager in de regel nodig om zijn meerwaarde te bewijzen. Het timen van de markt is voor weinigen weggelegd, ook voor fondsmanagers. Geef hem een kans om waarde toe te voegen aan het beleggingsfonds.

4. Gebruik ETF’s voor blootstelling aan populaire markten tegen lage kosten

Passieve fondsen  komen in beeld bij beleggers die tegen relatief lage kosten specifieke blootstelling zoeken aan markten of beleggingen. Bekende aandelen- en obligatieindices zijn eenvoudig te volgen met een ETF, met als bijkomende voordelen liquiditeit en kostenefficiency. De iShares Core ETF’s zijn speciaal ontworpen om tegen relatief lage beheerkosten belangrijke aandelen- en obligatiemarkten in de wereld te volgen.

5. Gebruik ETF’s voor tactische beleggingen

Tactische beleggingen spelen in op korte termijnverwachtingen op basis van marktcondities. Wie Japanse aandelen goede groeivooruitzichten toedicht, vindt in een ETF een financieel instrument om de beleggingsportefeuille tijdelijk aan te passen. Omdat ETF’s op de beurs worden verhandeld tegen relatief lage beheerskosten en liquide zijn, is met één transactie blootstelling aan deze categorie een feit.

Op de lange termijn is de wijze waarop actieve en passieve beleggingen worden gecombineerd in de beleggingsportefeuille bepalend voor het rendement. Hoe de mix precies wordt samengesteld, hangt af van de beleggingsdoelstellingen en bereidheid om risico’s te nemen. De bovenstaande vijf criteria verschaffen beleggers handvatten.