Nieuws/Financieel
449823
Financieel

Overheidstekort eurolanden neemt af

LUXEMBURG (AFN) - Het overheidstekort van de eurolanden is in het derde kwartaal van 2015 in doorsnee verder gedaald. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat bedroeg het gat op de begroting van de eurolanden in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de regio.

In het tweede kwartaal kwam het verschil tussen de overheidsuitgaven en -inkomsten nog overeen met 2,2 procent van de euro-economie. De eurolanden afzonderlijk dienen hun tekort volgens de Europese regels te beperken tot maximaal 3 procent van het bbp. Het gemiddelde voor de muntunie ligt sinds het vierde kwartaal van 2013 onder dat niveau.

De staatsschuld van alle eurolanden bij elkaar kwam in het derde kwartaal uit op 91,6 procent van het bbp. Dat is 0,7 procentpunt minder dan eind vorig jaar, aldus het statistiekbureau.

Griekenland

De eurolanden hebben onderling afgesproken dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp. Afgezien van Luxemburg en enkele latere toetreders tot de muntunie in Oost-Europa voldoet geen enkele lidstaat aan die norm. Griekenland spant de kroon met een schuldratio van bijna 171 procent. Dat is wel lager dan in het derde kwartaal van 2014, maar hoger dan een kwartaal eerder.

In Nederland neemt de staatsschuld gestaag af. In het derde kwartaal van 2015 kwam deze uit op 66,3 procent van het bbp.