450293
Financieel

Lekker meewaaien met Meewind?

Regionaal Duurzaam 1 probeert beleggers te verleiden door onder meer te wijzen op belastingvoordeel. Klinkt aantrekkelijk, maar wat houdt deze belegging in?

De minimuminleg voor deze investering is €1030 inclusief 3% emissiekosten. Met het geld dat de aanbieder hiermee ophaalt, wordt voor 15 tot 25 jaar geïnvesteerd in lokale duurzame projecten in energieproductie. Denk aan wind op land, zonne-energie, geothermie, WKO-installaties en installaties voor de productie van biogas.

Doelstelling van het fonds is om het grote publiek te betrekken bij de financiering van lokale duurzame energieproductie, om daarmee draagvlak voor duurzame energie te bewerkstelligen en burgers te laten participeren in de productie ervan. Een mooi streven, maar wat levert het de belegger op naast dat maatschappelijke rendement?

Het fonds geeft aan te streven naar een rendement van 5% per jaar. De kosten van het fonds bedragen volgens de informatie 2% per jaar en dus is het doelrendement van de projecten 7% per jaar.

Het wordt niet helemaal duidelijk waarin het fonds zal investeren en tegen welk risico. Daar kom ik behalve de algemene verplichte beschrijving van risico’s niet heel veel over te weten, anders dan dat er in het eigen vermogen of achtergestelde obligaties van projecten wordt geïnvesteerd. U moet er veiligheidshalve vanuit gaan dat het risico hoog is.

Daarnaast kan het fonds als het geen of onvoldoende projecten kan vinden het vermogen tijdelijk in een ander fonds van de aanbieder Meewind stallen om een hoger rendement (en bijbehorend risico!) dan op een spaarrekening te krijgen.

Het rendement wordt fiscaal iets opgehoogd, omdat het fonds zich kwalificeert als een groenfonds. Daarmee kunt u in 2017 een belastingvoordeel van maximaal 2,35% per jaar behalen, zolang dit niet sneuvelt in de belastingplannen.

De aanbieding is sympathiek, maar de informatie over de beleggingen en het risico blijven in de mist hangen.

Wellicht kan aanbieder Meewind die ’mist’ met aanvullende informatie wegwaaien.