Nieuws/Financieel
450502
Financieel

’Overheid moet zelfstandige meer gaan steunen’

Amsterdam - De overheid en het bedrijfsleven moeten zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) veel meer steunen in hun ondernemerschap, zodat zij kunnen doorgroeien tot kleine ondernemingen.

Dat betekent dat er meer duidelijkheid moet komen rond financiering, fiscale regelgeving en de discussie rond pensioenen en arbeidsongeschiktheid. Bovendien moet er een eind worden gemaakt aan de negatieve beeldvorming rond zzp’ers. Die oproep doet bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk van de Kamer van Koophandel (KvK). „We hebben te maken met een immens groeiend aantal zzp’ers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. We moeten af van het beeld dat zelfstandigen de sociale zekerheid uithollen. De zzp’er wordt nog te vaak gezien als een probleem, terwijl een meerderheid juist zeer ambitieus is.”

Meer banen

Ons land telde eind vorig jaar een recordaantal van bijna 1,8 miljoen bedrijven. Dat zijn er ruim 385.000 meer dan in 2010. Die groei is vooral toe te schrijven aan het groeiend aantal zzp’ers. Zo nam het aantal zelfstandigen vorig jaar toe met 6% tot 928.279. Zij begeven zich vooral in de zakelijke dienstverlening, bouw, gezondheidszorg, detailhandel en de ict.

Zuiderwijk pleit voor een stevige ondersteuningsstructuur van waaruit de zzp’er verder kan worden geholpen. „Een derde van de zelfstandigen wil verder groeien in omzet en werkgelegenheid. Dat betekent dat we knelpunten moeten wegnemen om dat mogelijk te maken. Dat levert uiteindelijk meer banen op en dat is goed voor onze economie.”

Verplicht verzekeren

De KvK wil meer maatwerk in fiscale regels, waardoor het aantrekkelijker wordt om als zzp’er aan de slag te gaan. De politiek worstelt met veel meer vraagstukken. Zo bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de pensioenen en het verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Veel zzp’ers zien helemaal niets in de plannen om verplicht pensioen op te bouwen en een verzekering te nemen. „Daarom moeten we dit soort vraagstukken per groep bekijken”, zegt Zuiderwijk. „De ervaren en succesvolle zzp’er heeft heel andere eisen dan iemand die net begint.

De bestuursvoorzitter wil dat aanbestedingsregels worden aangepast, zodat zzp’ers in een tijdelijk samenwerkingsverband net zo makkelijk voor een opdracht in aanmerking komen. Verder geeft bijna twee derde van de zzp’ers aan scholing en ontwikkeling cruciaal te vinden. „Vooral over vaardigheden op het gebied van ondernemerschap, verkoop en netwerken”, aldus Zuiderwijk.