Nieuws/Financieel
452151
Financieel

Belangrijkste trends voor alle mkb-typen

Het bieden van maatwerk, snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen en de toenemende belang van ondernemerschap worden door alle typen mkb-ondernemingen gezien als belangrijke trend.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Trends en hun betekenis voor het mkb’ van Panteia over de belangrijkste trends voor zzp’ers, jonge bedrijven, innovatieve bedrijven en overige bedrijven. Ook het belang van internet wordt door drie van de vier typen als belangrijke trend gezien, maar vooral als risico. Training en ontwikkeling van vaardigheden is voor alle typen van groot belang om goed te kunnen inspelen op deze trends.

Verder verschillen de belangrijkste trends per type onderneming nogal:

Jong

Voor jonge bedrijven zijn het toenemend gebruik/belang van internet en het groeiend aandeel senioren veel minder belangrijk dan bij de andere mkb-typen het geval is. Zij hechten veel meer waarde aan de trends ‘Business- en verdienmodellen verouderen steeds sneller’, ‘Maatwerkproductie vindt steeds vaker dichtbij de markt plaats’ en ‘Flexibilisering van personeel en huisvesting wordt steeds belangrijker’.

Overig

Alleen dit type bedrijf heeft last van de trend ‘Wet- en regelgeving lopen achter de feiten aan’ en zien de meeste heil in het thema ‘Kostenbesparingen/efficiency’.

Innovatief

Dit type mkb’er vindt ‘Innovatie/R&D en kenniscreatie’ het belangrijkste thema.

Zzp

Bij de eenpitter scoort ‘Training en ontwikkeling van vaardigheden’ het hoogst, gevolgd door ‘Kostenbesparing/efficiency’ en ‘Flexibilisering van productie/organisatie’.