Nieuws/Financieel
452182
Financieel

Hoe verbeter ik… de winstmarge?

Als ondernemer heeft u eigenlijk maar één vraag: hoe laat ik mijn bedrijf groeien en bloeien? Natuurlijk zijn er een heleboel mogelijkheden om uw bedrijf stap voor stap beter te maken. Deze keer in de serie “Hoe verbeter ik…?” inzicht in het vraagstuk van de winstmarge.

Als iets belangrijk is voor uw bedrijf, dan is dat het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs, het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Hoe groter dit verschil, hoe kleiner de kans op faillissement. Uw bestaansrecht staat onder druk als de winstmarge te klein wordt!

Wat levert het op?

Een hogere winstmarge zorgt voor een betere liquiditeitspositie, met andere woorden: u heeft minder problemen om uw lopende rekeningen te betalen. Direct gevolg hiervan is dat u een beter houdbare crediteurenpositie heeft. Een ander positief effect van een hogere winstmarge is dat u meer geld heeft, uw schulden dus sneller kunt aflossen en daardoor minder rentekosten betaalt.

Deze uitkomsten zijn redelijk voor de hand liggend, veel opvallender is de weg ernaartoe. Hoe bereikt u die hogere winstmarge? Niet door op de kosten te letten, maar door meer aandacht aan marketing en verkoop te geven!

Bezuinigen is dodelijk!

Mijn uitkomsten bevestigen wat eerdere onderzoeken ook al aangaven : bedrijven die méér op de kosten letten zijn minder winstgevend dan bedrijven die méér op de omzet letten! Natuurlijk verbetert de winstmarge als tijdens de productie minder afval en verspilling plaatsvindt. Natuurlijk verhoogt de winstmarge als het personeel een hogere kwaliteit nastreeft. Natuurlijk is de winst hoger als de operationele kosten beter beheerst worden.

Maar het effect van kostenbeheersing op de winstmarge is vele malen kleiner dan het effect van betere verkoop op de winstmarge. Als er steeds minder klanten zijn, worden de vast kosten steeds nijpender! En daar kan geen reorganisatie tegen op|!!

Vierstappenplan

Als u een hogere winstmarge wilt bereiken, volg dan vooral de volgende stappen:

1. Laat verkoop beter inspelen op de kansen in de markt;

2. Laat verkoop beter en sneller beslissingen nemen;

3. Hierdoor kan verkoop meer opdrachten binnenhalen en een hogere verkoopprijs bedingen;

4. Waardoor er meer winst en meer marktgroei wordt bereikt.

Kijk voor meer winst niet naar binnen, maar naar buiten! Minder kosten leidt slechts tijdelijk tot een hogere winstmarge; meer klanten levert langdurige winstgevendheid op. Stop met vergaderen, ga klanten jagen! Omzet, Omzet, Omzet met een ‘boerenverstandig oog’ voor interne efficiëntie en kostenbeheersing.

Op naar een winstgevend 2016!