Nieuws/Financieel
452188
Financieel

Mijn steunpilaren

Het Damrak hunkert naar steun om daarmee de slechte start van 2016 te remmen. Maar hoe herken je bodemvorming op de chart? Welke indicaties op de grafiek wijzen in de richting van bodemstampers en aanjagers?

Ik zal de steunpilaren in mijn marktlens bespreken aan de hand van de actuele AEX weekchart, waar thans rond 410 een steunpilaar zichtbaar is.

Sprietensteun en bodysteun

U weet al lang dat een candlestick een prima visualistie is van marktgedrag. Ik gebruik de witte en zwarte kaarsengrafiek in al mijn analyses om te indiceren hoe het is gesteld met trend, sentiment, steun en weerstand.

 

 

Maar hoe kun je steun aflezen van een candlestick? Ik heb twee varianten voor u, de sprietensteun en de bodysteun. Er is sprake van sprietensteun als de koers enkele malen rap opveert vanaf een specifiek niveau, gelijk aan de onderkant van de sprieten die onder aan de body hangen.

Kijk eens op bijgaande AEX weekchart in figuur 1 waar op 405 en 402 sprietensteun zichtbaar is. Hoe langer de spriet (ook wel shadow genoemd), hoe feller de opvering veelal is.

Er is sprake van bodysteun als de koers opveert vanaf de onderkant van de body. Zo is er thans bodysteun gaande rond 410, want de bodies van deze week en vorige week hebben een onderkant rond 410, ziet u?

Lijnen en patronen

De hiervoor genoemde steunpilaren zijn visueel van aard. Je moet ze zelf zien en benoemen. Dit geldt ook voor trendlijnen en trendkanaallijnen die je kunt intekenen op een chart om in te kunnen schatten waar sprieten- of bodysteun kan ontstaan.

Hetzelfde geldt voor de boven- en onderlijn van een trading range. Kijk nog eens naar figuur 1 waar de onderlijn van een 410 – 475 trading range ingetekend kan worden. Welnu, bodemlijn, sprietensteun en bodysteun allemaal in de 410-405 zone. Je zou denken dat de bulls hun messen aan het slijpen zijn.

Meerdere steunpilaren bij elkaar sturen hier wel op aan. Je zou zelfs een dubbel bodempatroon op 410/405 kunnen toevoegen als steunpilaar.

Pivot High en Pivot Low

 

 

Dan wordt het nu tijd voor wat objectief meetbare steunpilaren. Dit kunnen zogenaamde charting tools zijn, maar ook indicatoren. Ik zal er drie benoemen die steevast in mijn marktlens staan.

De eerste is mijn automatische steun/weerstand mechanisme, ofwel de groene en rode horizontale strepen op de chart. Ik beperk mij thans tot de groene steunstrepen, want we zoeken steunpilaren, niet waar? De eerder genoemde 405 en 402 steungrenzen zijn zogenaamde 4/2 Pivot Low niveaus, omdat er 4 hogere lows voor liggen en 2 hogere lows erna.

Als daar aan wordt voldaan, wordt er een groene steunstreep getrokken. In geval van de AEX (zie figuur 2) worden de sprietensteunen bevestigd door het steunmechanisme.

Boven in het veld ligt op krap 475 de eerste rode streep, hetgeen overeen kan komen met de trading range waar ik het over had. U ziet, alle bevindingen schuiven als messing en groef in elkaar, altijd goed om bevestigingen te vinden.

Paaltje 9

Een andere belangrijke meting van potentiële bodemvorming wordt aangereikt door mijn swingteller, de versnellingsmeter die met een -9 stand (paaltje 9 genoemd) indiceert dat de downswing afgerond kan worden. Hoe werkt die swingteller ook al weer?

Heel kort: is de slotkoers lager dan de slotkoers van 4 perioden terug, dan komt er -1 in beeld. Telkens als aan de voorwaarde wordt voldaan springt de teller een standje lager in dit geval, dus naar -2, -3 etc. Bij -9 is de kans zeer aannemelijk dat een bodem wordt gevormd.

Welnu, we zijn op de weekgrafiek bezig met swing -7, dus het grootste stuk van de downswing ligt achter ons. Goed om te zien dat de swing kan eindigen in de eerder genoemde steunzone.

RSI Upcross

Als derde steunpilaar wil ik de RSI als spanningsmeter noemen, die met zijn Overbought en Oversold readings overspannenheid aangeeft in de markt. In geval van steunvorming zou het plezierig zijn als de RSI op OS-terrein staat, danwel een upcross met de OS-band laat zien om daarmee bodemvorming aan te wakkeren. Extra sterk is het RSI signaal als er ook nog eens positieve divergentie zichtbaar is. In geval van de AEX is dit op de weekgrafiek niet het geval, wellicht een volgende keer wel. Op de AEX dagchart is er overigens wel sprake van positieve divergentie.

Witte candle

Ik weet dat beleggers heel graag steunscenario’s willen horen, want dat klinkt tenminste positiever dan alle uitglijders van de bulls en de stevige klappen van de beer. Maar er zullen dan toch eerst steunpilaren zichtbaar moeten zijn zoals hiervoor omschreven. Menig belegger wil graag anticiperen op aanstaande bodemvorming en steunscenario’s, maar doe dat dan alleen als er een witte candle verschijnt. “Wacht op wit” is voor alle beleggers een keiharde voorwaarde om kans op succes te hebben als bodemstampers in actie komen. En ja hoor, de huidige AEX weekcandle kleurt wit.

 

Disclaimer:

 

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.