Nieuws/Financieel
452562
Financieel

Afkoop lijfrente afrekenen met fiscus?

Vraag: Ik heb mijn lijfrente in 2014 afgekocht, omdat de waarde van de polis alleen maar lager werd. Ik ontving vervolgens afgelopen voorjaar een belastingaanslag die uitging van een veel hoger bedrag dan de afkoopsom die ik heb ontvangen. Ik hoor dat de regels inmiddels versoepeld zijn. Maak ik kans als ik de fiscus vraag of de nieuwe regels ook op mij kunnen worden toegepast?

Antwoord: Ja, daar kunt u zeker om vragen. U verwijst naar de minimumwaarderingsregels, waarbij de Belastingdienst er bij afkoop vanuit moest gaan dat het afkoopbedrag minstens het bedrag was dat u in het verleden aan premies had afgetrokken. Ook al kreeg u in werkelijkheid soms (veel) minder.

Deze regel is afgeschaft en staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft toegestaan dat mensen die al eerder met de Belastingdienst hadden afgerekend over een waarde die hoger was dan zij bij afkoop hadden ontvangen, een verzoek tot 'ambtshalve vermindering' kunnen indienen.

U kunt de belastinginspecteur dus verzoeken deze voordelige regel ook op uw aanslag toe te passen.