Nieuws/Financieel
471574
Financieel

Beleggers mógen niets verdienen

Beleggers worden steeds minder in staat gesteld om nog geld te verdienen op de beurs. Dat komt onder meer doordat allerlei instanties ons vertellen dat we risicomijdend gedrag moeten vertonen.

Deze uitspraak is van Marc Andreessen, de oprichter van Netscape. Voor de jongere lezers: Netscape Navigator was een van de eerste webbrowsers, waarmee je op het internet kon surfen. Het bedrijf ging in 1995 naar de beurs en de toen 24-jarige Andreessen was meteen goed voor $58 mln. Hij is nu actief als investeerder en ondernemer.

Andreessen maakt zich het meest zorgen over de externe krachten die er tegenwoordig op een onderneming worden uitgeoefend. Het zijn krachten die weinig of niets met de dagelijkse bedrijfsvoering van doen hebben, maar die wel handenvol met geld kosten.

Druk

Er zijn veel mensen aan het werk die betaald worden om de druk op de onderneming zo groot mogelijk te houden. Ze worden betaald om toezicht te houden, om te speculeren op een koersdaling door de aandelen short te gaan; om op te treden als aandelenactivist; om compliance-regels te implementeren; om te voldoen aan alle beursregels; om analisten te woord te staan.

De druk die op een onderneming rust om aan alle regeltjes te voldoen, komt van alle kanten en neemt alleen maar toe. Voor Andreessen voelt het als een bedreiging: “Ik kan niet geloven dat er zoveel mensen aan het werk zijn om mij als ondernemer op alle fronten aan te vallen.”

Het gevolg is dat bedrijven vanwege die regeldruk geen zin meer hebben om naar de beurs te gaan. Om de aandelen aan de beurs genoteerd te krijgen is het verplicht om een emissieprospectus uit te geven. Zo’n prospectus bevat tegenwoordig tientallen pagina’s aan risicoparagrafen die beleggers moeten waarschuwen voor wat er allemaal wel niet mis kan gaan. Het prospectus van ABN Amro was maar liefst 729 pagina’s dik en het risicogedeelte besloeg 45 bladzijden.

Buitenspel

In plaats van een beursgang zoeken ondernemingen die geld nodig hebben hun toevlucht tot ‘venture capital’. Dat is de tak van sport waarin je als investeerder hoog-risicodragend kapitaal ter beschikking stelt aan nieuwe, snelgroeiende ondernemingen. Omdat er genoeg vermogende mensen rondlopen die hun miljoenen maar wat graag in dit soort ondernemingen willen investeren, laat men de beurs steeds vaker links liggen.

Hierdoor worden niet alleen kleine beleggers, maar ook institutionele beleggers als pensioenfondsen buitenspel gezet. De andere kant van de medaille is dat de winsten op dit hoog-risicokapitaal in de zakken van deze financiële projectontwikkelaars verdwijnen. De kleine belegger heeft het nakijken en de ongelijkheidseconoom Piketti zal met lede ogen aanzien dat de rijken steeds rijker worden.

Slechter beloond

Als gevolg van al die externe druk en kostenverzwaringen is er voor beleggers op de beurs steeds minder te halen. Microsoft ging in 1986 naar de beurs met een waardering van $300 mln. De waarde steeg naar de huidige $430 miljard. De investeerders van het eerste uur zagen hun kapitaal 1.400 keer zo groot worden.

Toen Google in 2004 naar de beurs ging, bedroeg de startwaarde $30 miljard. Nu is dat ongeveer $500 miljard. Beleggers verdienden zestien keer hun geld terug.

De startwaarde van Facebook, in mei 2012, was $ 100 miljard. Het bedrijf kost nu ongeveer $300 mrd dus de aandelen gingen drie keer over de kop.

Valse aanname

Deze simpele cijfers tonen aan dat beleggers steeds slechter beloond worden voor het risico dat ze lopen. Of al die nieuwe en strengere regels een bijdrage hebben geleverd aan een veiliger klimaat op de beurs, ik waag het te betwijfelen. Ondanks de steeds langer wordende disclaimers en risicoparagrafen gaan er nog steeds bedrijven failliet en sleuren ze beleggers in hun val mee.

Door beleggers bewuster te maken van alle risico’s die aan een belegging kleven ontstaat de valse aanname dat de winst ook hoger zou moeten zijn, maar uit de praktijk blijkt eerder het tegendeel. Beleggers mogen steeds minder verdienen.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., een onafhankelijke specialist in de advisering en handel in obligaties en tevens beheerder van drie beleggingsfondsen: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty (Amerikaanse aandelen) en het Wereld Rente Dividend Fonds (vastrentende waarden).Cliënten van Het Effectenhuis kunnen een positie hebben in de behandelde fondsen op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.