Nieuws/Financieel
471667
Financieel

Banken nog niet klaar met derivatendossier

AMSTERDAM (AFN) - Banken moeten de onlangs uitgevoerde herbeoordeling van aan bedrijven verkochte rentederivaten overdoen. De banken en toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben bij de evaluatie van de omstreden beleggingsproducten steken laten vallen, liet de AFM vrijdag weten.

Zes betrokken banken en de AFM beloofden eerder dat alle dossiers rond aan het midden- en kleinbedrijf verkochte rentederivaten voor het einde van het jaar opnieuw zouden zijn beoordeeld. Die deadline wordt niet gehaald, omdat de banken volgens de AFM hun werk niet goed hebben gedaan. Zo zouden ze te weinig aan het belang van de klanten hebben gedacht.

Toezichthouders van de AFM maakten zelf echter ook fouten bij de controle van de herbeoordelingen. De toezichthouder heeft daarom stevig ingegrepen in dit proces, onder meer met de instelling van een speciale 'taskforce' onder leiding van het bestuur van de AFM. Daarnaast is een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de fouten die bij de AFM zijn gemaakt en wordt gekeken of er externe partijen kunnen worden ingezet om het correcte verloop van de evaluaties bij banken te garanderen.

Risico's

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken. De AFM bemoeit zich al tijdje intensief met deze dienstverlening, omdat banken bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld hebben gegeven van de risico's. Sommige bedrijven komen hierdoor nu in de problemen.

Bij de herbeoordeling van de derivatendossiers moet worden bekeken of klanten van de banken schade hebben geleden en of ze recht hebben op compensatie.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten verrast en teleurgesteld te zijn over het oordeel dat de herbeoordeling van de derivatendossiers niet goed is gegaan. De branchevereniging benadrukte dat de banken hebben beloofd met ,,een passende oplossing'' te komen als blijkt dat ze ondernemers een slechte dienst hebben bewezen. ,,Dat blijft onverminderd het uitgangspunt'', aldus de NVB.

In een brief aan de Kamer schrijft minister Dijsselbloem van Financiën dat hij de vertraging in het herbeoordelingsproces betreurt. Hij erkent dat “de herbeoordeling consequenties heeft voor de inzet van capaciteit en tijd voor de betrokken banken”, maar zo stelt de minister “ het belang van de klanten heeft hier voorrang.”

De Raad van Toezicht van de AFM heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het ontstaan van de tekortkomingen bij de AFM. De AFM gaat ook na welke lessen daaruit kunnen worden getrokken.