Financieel/Nieuws
47885
Nieuws

Wiebes ontwijkt pensioenstrop dga-wet

Den Haag - Er zal geen aftrekpost van miljarden ontstaan door de nieuwe pensioenwet voor directeurgrootaandeelhouders (dga’s). Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een aanvulling voor de veel bediscussieerde wet nog eens benadrukt dat toekomstige indexaties niet in een keer aftrekbaar zijn.

Maandagmiddag stuurde hij de Novelle naar de Tweede Kamer met zijn aanvullingen op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel waarmee hij afkoop of omzetting van dga-pensioenen in eigen beheer wilde regelen, ging in 2016 door de Tweede Kamer, maar werd eind december vlak voor stemming in de Eerste Kamer teruggetrokken door Wiebes zelf.

Pensioenstrop 5 miljard

Dit gebeurde naar aanleiding van waarschuwingen van pensioen- en belastingexperts in De Financiële Telegraaf op de vooravond van de stemming. Zij stelden dat dga’s die pensioenen zouden omzetten, de gehele toekomstige indexatie nu contant zouden kunnen maken en daarom ook in één keer van hun winst zouden kunnen aftrekken.

Als een groot deel van de 140.000 dga’s dat zou doen, lag er een belastingtegenvaller op de loer voor Wiebes die op zou kunnen lopen tot €5 miljard, meenden experts op basis van Wiebes’ eigen uitleg van het wetsvoorstel.

Slordig

Politici en deskundigen hekelden de onduidelijkheid over een dreigende miljardentegenvaller. Ze noemden Wiebes’ optreden erg slordig, omdat hij hier tot zo laat voor stemming over het voorstel nog twijfels over laat bestaan, ondanks herhaardelijke vragen naar de aftrekpost.

Nu vinden ze zijn herstel via de Novelle wel voldoende. Wiebes tackelt het probleem goed en is er een einde aan onduidelijkheid over het wetsvoorstel, menen fiscalisten en pensioenexperts. Ze hopen dat het voorstel nu snel alsnog wordt aangenomen, zodat dga’s die met hun pensioen in eigen beheer worstelen, geholpen zijn.

Herstel

Wiebes belangrijkste aanvulling in de Novelle is dat toekomstige indexaties pas in mindering gebracht kunnen worden van de winst op het moment dat de indexatie zich daadwerkelijk voordoet, niet bij omzetting al.

Hij komt daarbij niet zozeer terug op de wettekst, maar vooral op zijn Memorie van antwoord. In deze antwoorden op vragen van Kamerfracties, zei Wiebes juist dat ook alle toekomstige indexaties nu in één keer aftrekbaar zouden zijn.

„In tegenstelling tot hetgeen eerder is opgemerkt in de memorie van antwoord, leidt deze vrijval echter niet tot een voor de vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen negatief voordeel. Zoals in het voorgaande is aangegeven is in het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen opgenomen dat de fiscaal gefaciliteerde afkoop of omzetting van een PEB in een oudedagsverplichting niet leidt tot een bij de bepaling van de winst in aanmerking te nemen (positief of negatief) voordeel.”