479573
Financieel

Verlies 1,9 miljoen euro voor Bever Holding

WASSENAAR (AFN) - Bever Holding heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een verlies voor belastingen geboekt van circa 1,9 miljoen euro. Da maakte het vastgoedfonds dinsdag bekend.

De opbrengsten uit vastgoed bedroegen in de verslagperiode 19.884 euro, terwijl de exploitatiekosten uitkwamen op 178.054 euro. Er werd een bijzondere waardevermindering van het vastgoed geboekt van 22.641 euro. Salarissen, afschrijvingen en algemene kosten bedroegen 914.559 euro, de netto rentelasten 805.557 euro.

Dankzij een mutatie in de latente belastingvorderingen en -verplichtingen ter waarde van 503.339 euro bleef het nettoverlies beperkt tot 1,4 miljoen euro. Bever Holding had eind september een eigen vermogen van 83,4 miljoen euro. De ongewijzigde vastgoedportefeuille vertegenwoordigde een waarde van 128,9 miljoen euro.

Bever Holding heeft in de verslagperiode overeenstemming bereikt over een nieuwe financieringsfaciliteit waaruit de volledige schuld, waaronder die aan Staalbankiers, geheel zal worden afgelost. De herfinanciering wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.