Nieuws/Financieel
481384
Financieel

Toenadering vakbonden en FME

AMSTERDAM - Werkgevers en vakbonden zullen binnenkort verkennende gesprekken voeren om de cao-onderhandelingen in de grootmetaal weer op gang te krijgen.

De FNV en CNV geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van werkgeversorganisatie FME die de vakbonden dinsdag uitnodigde voor een verkenning.

Werkgevers en vakbonden in de grootmetaal, een sector met bijna 150.000 werknemers, liggen al maanden op ramkoers. De belangrijkste pijnpunten vormen het loon en de zeggenschap over werktijden en scholing. Vorige week weigerde FME nog in te gaan op een uitnodiging van de FNV, tot grote woede van de vakbonden.

Bestuurder Jos Brocken van FNV Metaal laat weten dat de cao-onderhandelingen pas echt hervat worden als de werkgevers met concrete voorstellen komen. ,,Dat betekent dat er perspectief moet zijn op een akkoord. We zijn verheugd over het intrekken van het onacceptabele eindbod, maar er is nog geen enkele aanwijzing dat de werkgevers daadwerkelijk tegemoet komen aan de wensen van de vakbonden. We willen meer duidelijkheid over de echte bedoelingen van de FME. Tot die tijd gaan de acties in de grootmetaal gewoon door.''

Bestuurder Peter de Jong van CNV Vakmensen is benieuwd welke concrete voorstellen FME in petto heeft om werknemers inspraak in werktijden te geven, hun scholingskansen te verbeteren en het loon te verhogen. ,,Hervatting van het cao-overleg is alleen zinvol als er een reëel perspectief is op een akkoord.”