Nieuws/Financieel
481680780
Financieel

Concept-akkoord kabinet en zorg lekt uit: wijkverpleging moet 600 miljoen goedkoper

De wijkverpleging moet het met bijna een vijfde minder doen.

De wijkverpleging moet het met bijna een vijfde minder doen.

Amsterdam - Het mes gaat in de wijkverpleging en de huisartszorg. In een concept van het Integraal Zorgakkoord dat het kabinet met de hele sector wil sluiten, staat dat het budget voor de wijkzorg met €600 miljoen omlaag moet. Huisartsen moeten het met €80 miljoen minder doen, staat in het document, dat door De Telegraaf is ingezien.

De wijkverpleging moet het met bijna een vijfde minder doen.

De wijkverpleging moet het met bijna een vijfde minder doen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de conceptplannen vrijdag naar enkele betrokkenen gestuurd. Die hebben nu anderhalve week om te reageren, daarna moet er begin september, vóór Prinsjesdag dus, een definitief akkoord liggen.

Het Integraal Zorgakkoord is nodig omdat de zorgsector uit zijn voegen barst.

Betere zorg

Na de miljoenen bezuiniging mogen de wijkzorg en de huisartsenzorg volgens het akkoord wel weer een paar procent groeien tot 2026. Bij de medisch specialisten en de ggz is het precies andersom: die krijgen er respectievelijk €200 miljoen en €180 miljoen bij maar mogen in de jaren daarna nauwelijks verder groeien.

Door alle bezuinigingen moet de zorg beter worden. „We zien dat ons omringende landen het bij bepaalde aandoeningen echt beter doen dan wij”, staat in het conceptakkoord. Volgens het ministerie wordt er helemaal niet bezuinigd op de wijk- en huisartsenzorg. „Het gaat om het anders besteden van geld dat anders helemaal niet wordt uitgegeven.”

Leefstijlprogramma

In het concept-Zorgakkoord gaat ook een streep door de afspraak dat bijna iedereen in Nederland binnen drie kwartier met een ambulance op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moet kunnen komen. Ook krijgen patiënten standaard een ’leefstijlprogramma’. Zorgaanbieders moeten het uiterlijk in 2025 met al hun reguliere patiënten over hun leefstijl hebben gehad. De komende twee jaar moeten gemeenten en zorgverzekeraars bovendien plannen maken voor ’kansrijke start, valpreventie bij ouderen, obesitas bij kinderen en leefstijlinterventie bij overgewicht volwassenen’.