Nieuws/Financieel

Voorkeursbeleid dieetvoeding VGZ in strijd met de Zorgverzekeringswet

Den Haag - Het voorkeursbeleid dat zorgverzekeraar VGZ hanteert bij het voorschrijven van dieetvoeding, is in strijd met de Zorgverzekeringswet. De verzekeraar moet alle producten gelijk vergoeden.

Deze beslissing heeft de Hoge Raad vandaag genomen. Het hof Arnhem-Leeuwarden laat daarmee een eerdere beslissing in stand.

In 2013 begon VGZ met het hanteren van een voorkeursbeleid, waarbij om kosten te besparen overeenkomsten werden gesloten met specifieke fabrikanten van dieetproducten. Hierbij wordt onder andere afgesproken dat de fabrikanten een vergoeding ontvangen voor het leveren aan patiënten.

Kort geding

Leveranciers met wie deze overeenkomst niet is afgesloten, krijgen een kleinere vergoeding voor het leveren van producten, moeten zich aan maximum houden, en kunnen hun producten alleen leveren als hiervoor een medische motivering voor is ingeleverd.

Zuivelfabriek Nutricia heeft in een kort geding om een verbod gevraagd op dit beleid, omdat het hun afzet in de weg zit. Hierbij werden ze bijgestaan door drie andere verenigingen, waaronder de Vereniging van Diëtisten.

Subjectief

Voor de Hoge Raad was het doorslaggevende argument dat door het beleid van VGZ patiënten niet de zorg krijgen waarop ze volgens de Zorgverzekeringswet recht op hebben.

Volgens de Hoge Raad is er bij VGZ sprake van een subjectieve en individuele selectie van producten, aangezien er geen algemene regels kunnen worden opgesteld over welke medicijnen patiënten willen of kunnen nemen.

Bezwaren

De Hoge Raad verwerpt de bezwaren van VGZ. Hoewel zorgverzekeraars rekening moeten houden met de kosten van de zorg, mag dit niet ten koste gaan van zorg zoals in de wet is opgesteld, zo zegt het hof.

Kosten mogen alleen doorslaggevend zijn als de verschillende producten gelijk zijn aan elkaar. Vanwege de verschillende voorkeuren van patiënten is hiervan volgens het hof geen sprake.

VGZ is teleurgesteld over de uitspraak. De zorgverzekeraar hecht eraan te benadrukken dat de patiënt geen last heeft gehad van het beleid. Patiënten hebben de afgelopen jaren altijd het product gekregen dat ze wilden hebben. Wel is het zo dat patiënten die het voorkeursmiddel gebruiken, geen eigen risico kwijt zijn.