Nieuws/Financieel

Olie stuwt overslag in Rotterdamse haven

ROTTERDAM (AFN/DFT) - De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar met 5,4 procent toegenomen op jaarbasis. In totaal gaat het om ruim 351 miljoen ton.

De groei is vrijwel volledig te danken aan ruwe olie (+8,5%) en olieproducten (+22%). De overslag van LNG-gas verdubbelde bijna. Droog massagoed zag een daling van 3%.

Raffinaderijen verwerkten meer ruwe olie dan vorig jaar. Dit gold volgens het Havenbedrijf niet alleen voor de vijf raffinaderijen in Rotterdam en de vijf in Duitsland, Antwerpen en Vlissingen die vanuit Rotterdam worden bevoorraad, maar ook die in Rusland. Vanuit Rotterdam wordt veel Russische stookolie verscheept naar het Midden-Oosten.

Het aantal containers nam slechts 1% toe tot 9,4 miljoen TEU (20 voet eenheid), omdat de nieuwe robotterminals op de Tweede Maasvlakte nog aan het inwerken zijn en de volle capaciteit pas volgend jaar kunnen benutten.

Oorzaken voor het stagneren van de containeroverslag is volgens het Havenbedrijf Rotterdam ook de lagere Chinese export, het inzakken van de groei in opkomende markten als Brazilië, en de verslechtering van de Russische economie.