Nieuws/Financieel
493643
Financieel

Onbegrip voor hoger eigen risico

De verhoging van het eigen risico naar €385 in 2016 roept veel reacties op. Vooral chronisch zieken, ouderen en mensen met een laag inkomen zijn verontwaardigd over de hoogte van het eigen risico.

Dat blijkt uit de vele reacties die bij de Consumentenbond binnenkwamen.

De Consumentenbond kreeg rond Prinsjesdag ruim 1100 Facebook-reacties en meer dan 100 reacties op de community over de verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering in 2016.

Onrechtvaardig

Chronisch zieken, maar ook ouderen ervaren het als onrechtvaardig dat de zorgkosten steeds worden verhoogd, zonder dat ze daarop kunnen anticiperen. Op het forum omschrijft iemand het verhoogde eigen risico als 'een belasting op ziek zijn'.

Ook mensen met een lager inkomen maken zich zorgen. Over de opeenstapeling van de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdragen en onverzekerde zorg die vraagt een consument zich op Facebook af: "'Dit is toch niet meer op te brengen?".

Veel consumenten pleiten er voor de zorgkosten voor consumenten en patiënten niet te verhogen, maar om de zorg zelf efficiënter te organiseren en de winsten van zorgverzekeraars terug te brengen. Een community-deelnemer zegt hierover: "Ik vind het helemaal niet erg om te betalen voor de minder draagkrachtigen. Maar langzaam maar zeker loopt het een beetje de spuigaten uit. Dat ligt niet aan de mensen die de zorg nodig hebben, maar meer aan de exorbitante salarissen die in de top van de zorg betaald worden."

Zorgwekkend

De Consumentenbond noemt het 'zorgwekkend' als consumenten zorg gaan mijden vanwege te hoge kosten.

Betalen in termijnen

De Consumentenbond raadt mensen die moeite hebben het eigen risico na een ziekenhuisopname in één keer te betalen aan om afspraken te maken met de eigen zorgverzekeraar. Het bedrag kan dan in termijnen worden terugbetaald. Chronisch zieken kunnen soms ook een termijnbetaling vooraf regelen.