Nieuws/Financieel
493664
Financieel

Analyse: Boskalis nader uitgediept

Na de recente koerscorrectie begint Boskalis steeds interessanter te worden voor beleggers. De baggermaatschappij heeft immers een sterke concurrentiepositie en de winstgevendheid is goed. De bedreigingen zitten met name in de bezuinigingen bij overheden.

Koninklijke Boskalis Westminster (Boskalis) is de grootste baggermaatschappij ter wereld. Boskalis telt 8.500 medewerkers, een vloot bestaande uit circa 1000 schepen en is actief in meer dan 75 landen. Met de overnames van Smit Internationale en Dockwise is Boskalis uitgegroeid tot een complete maritieme dienstverlener die zich focust op de volgende vijf segmenten:

Baggeren

Naast het traditionele baggeren vallen hieronder ook activiteiten als de aanleg en onderhoud van havens, landaanwinning en bescherming van kusten en oevers. Dit segment is goed voor meer dan de helft van de omzet.

Offshore Energy

Onder dit segment valt het aanbieden van offshorediensten zoals het leggen van kabels, het beschermen van olie- en gaspijplijnen en ondersteuning bij de aanleg van windmolenparken.

Inland Infra

Hieronder vallen diensten als het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van auto- en spoorwegen, rioleringen, bruggen, dammen en tunnels en het uitvoeren van grondverbeterings- en grondsaneringswerken.

Towage

Deze activiteit is met de overname van Smit Internationale meegekomen. Bij towage gaat het om assistentie aan binnenkomende en uitgaande zeeschepen. Boskalis beschikt hiervoor over een vloot van meer dan 200 sleepboten.

Salvage

Onder dit segment valt het transport van zware ladingen en het leveren van zware hijswerkzaamheden met drijvende bokken, het bergen van schepen en het opruimen van wrakken of oude olie- en gasplatformen op zee.

Competitieve positie

De competitieve positie van Boskalis is op z’n minst redelijk te noemen. Het bedrijf kent een goede reputatie en kan, mede vanwege haar omvang (schaalvoordelen) en deskundigheid van haar medewerkers (knowhow) ook heel complexe projecten aan. Door voortdurend te blijven investeren in nieuwe methoden en technieken om duurzamer, efficiënter en effectiever te kunnen werken tracht Boskalis haar voorsprong op de concurrentie te behouden en uiteraard, waar mogelijk, nog verder te vergroten.

Tot de concurrenten van Boskalis behoren bedrijven als VolkerWessels, DEME, Van Oort, Bam, Saipem en Ballast Nedam.

Bedrijfscijfers, ratio’s en waardering

De beurswaarde van Boskalis bedraagt EUR 4,8 miljard en de omzet en winst respectievelijk EUR 3,2 miljard en EUR 490,3 miljoen (netto marge: 15,5%). Boskalis heeft een schuld van EUR 922,8 miljoen en een cashpositie van EUR 396 miljoen.

De waarde van Boskalis ramen wij op circa EUR 55,- per aandeel. Wij eisen een stevige veiligheidsmarge en achten Boskalis koopwaardig bij een beurskoers van maximaal EUR 32,-. Tot bovenstaande waardering komen wij door uit te gaan van een rentabiliteit op het eigen vermogen van 14% en de daadwerkelijke uitkering van circa 20% van de winst in de vorm van cashdividend. Het dividendrendement bij Boskalis bedraagt momenteel 4,2% maar de meeste aandeelhouders verkiezen bij Boskalis een dividend in aandelen boven een dividend in contanten. Aan het eigen vermogen kan daardoor jaarlijks ongeveer 80% van de winst toegevoegd worden (100% minus de circa 20% die wel als cashdividend uitgekeerd wordt).

Kansen en bedreigingen

Het lange termijnperspectief voor Boskalis lijkt er goed uit te zien vanwege de mondiaal toenemende vraag naar energie en de toenemende wereldhandel. Deze beide zaken maken dat groeiende investeringen in maritieme infrastructuur zoals havens een logische verwachting zijn. Eveneens zal Boskalis naar verwachting profiteren van klimaatverandering vanwege de noodzakelijke maritieme aanpassingen die dat met zich meebrengt (de planologische kernbeslissing ‘Ruimte voor de rivier’ van de Nederlandse overheid is hiervan een voorbeeld).

Kansen die tevens onderzocht worden zijn het uitbreiden van activiteiten gericht op het aanleggen van kabels op zee en het ontmantelen van olieplatforms. Naar overnames blijft men tevens uitkijken om op organische wijze aantrekkelijke posities in aanvullende nichemarkten te verkrijgen.

De voornaamste opdrachtgevers van Boskalis zijn overheden en oliemaatschappijen. Veel overheden in de Westerse wereld kampen met tekorten en trachten waar mogelijk te bezuinigingen. Boskalis heeft daar uiteraard indirect last van (Europa is goed voor bijna de helft van de omzet, maar dat is niet allemaal overheidsgerelateerd). Oliemaatschappijen laten hun investeringen vooral afhangen van de ontwikkeling van de olieprijs. Beleggers zien Boskalis daarom wel eens als een commodity-bedrijf, maar dat gaat ons eigenlijk iets te ver.

Zorgen over de ontwikkeling van de olieprijs en het sombere beurssentiment hebben het aandeel Boskalis behoorlijk onder druk gezet. Enkel afgelopen maand ging er van de beurskoers bijna 20% af. Wij menen dat Boskalis zoals eerder al aangegeven daardoor een steeds interessantere belegging aan het worden is.

Management

Over het management van Boskalis en dan in het bijzonder bestuursvoorzitter Peter Berdowski (1957; totale jaarvergoeding EUR 2 miljoen) zijn we erg te spreken. Onder het bewind van Berdowski, die sinds 2006 bestuursvoorzitter is, is Boskalis mede middels overnames uitgegroeid tot een grote en heel gediversifieerde maritieme dienstverlener.

Berdowski studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en na afronding van zijn studie en promotie heeft Berdowski een tijdlang voor Shell gewerkt. Vanaf 1983 was Berdowski werkzaam als organisatieadviseur bij consultancybureau Krekel van der Woerd Wouterse, een bedrijf dat in 1996 verkocht werd aan Deloitte Consulting (Berdowski was inmiddels opgeklommen tot directeur en managing partner). In 1997 trad Berdowski tot het management van Boskalis toe.

Opgemerkt is tot slot dat het management van Boskalis doorgaans wat conservatief is inzake haar omzet- en winstramingen. Wanneer men dan uiteindelijk de daadwerkelijke cijfers rapporteert kunnen doorgaans ‘meevallende cijfers’ gemeld worden.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze analyse is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.