Financieel/Geld
496123720
Geld

Jonge ouders krijgen er negen weken betaald verlof bij

Beide ouders krijgen meer betaald verlof.

Beide ouders krijgen meer betaald verlof.

Amsterdam - Vanaf 2 augustus 2022 krijgen beide ouders in het eerste levensjaar van hun kindje negen weken extra gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dat komt bovenop de al bestaande verlofregelingen voor ouders.

Beide ouders krijgen meer betaald verlof.

Beide ouders krijgen meer betaald verlof.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel om dit te regelen.

Betaald ouderschapsverlof wordt daarmee een wettelijk recht. Doel van de wet is meer gelijkheid tussen beide ouders te bewerkstelligen, als het gaat om de verdeling van werk en zorgtaken. Ook de balans tussen werk en privé in jonge gezinnen moet ermee worden verbeterd.

Onbetaald verlof

Op dit moment hebben ouders al 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Voor negen van deze weken zullen ouders in de toekomst dus wel gedeeltelijk worden betaald.

Ouders krijgen van UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, tot een maximum. Op dit moment is dat maximum €225,57.

Hogere vergoeding

In het aanvankelijke wetsvoorstel stond 50%, maar een voorstel van GL om de vergoeding te verhogen naar 70% werd aangenomen. Daarmee moet de regeling aantrekkelijker worden voor ouders met lagere inkomens.

Wie de negen weken niet opneemt in het eerste levensjaar, mag ze in de eerste acht levensjaren van het kind nog onbetaald opnemen.

Regelingen

Het verlof komt bovenop de bestaande verlofregelingen. Moeders hebben uiteraard recht op het zwangerschapsverlof van zestien weken rond de bevalling.

Hun partners hebben op dit moment recht op een werkweek volledig betaald verlof direct na de geboorte, en vijf weken gedeeltelijk betaald verlof die zij in de eerste zes maanden na de geboorte van hun baby kunnen opnemen. Dan krijgen zij van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, tot het eerder genoemde maximum.