499289
Financieel

Fiscus weer dichter bij verstopt zwart geld

De fiscus verhevigt de jacht op Nederlanders die zwart geld hebben verstopt in het buitenland.

De Belastingdienst heeft bij de Zwitserse bank UBS de gegevens opgevraagd van alle Nederlandse rekeninghouders die mogelijk tegoeden voor de fiscus verzwijgen.

Verzoek

De Zwitserse autoriteiten hebben nog niet besloten of Nederland de gegevens daadwerkelijk krijgt. Slaagt dit verzoek, dan kan de fiscus bij twee andere Zwitserse banken om dezelfde gegevens vragen en ook de jacht inzetten op rekeningen in andere belastingparadijzen.

De gegevens waar de fiscus op uit is, zijn de namen van Nederlandse ingezetenen die hun Zwitserse rekeningen nog niet hebben aangegeven bij de Belastingdienst. UBS vroeg zijn buitenlandse cliënten begin 2014 om bewijzen aan te dragen dat de tegoeden op hun rekeningen keurig netjes zijn opgegeven bij de belastingdienst in het land van herkomst. De rekeningen van mensen die dit niet zouden doen, zouden, zo werd gedreigd, worden opgeheven.

1500 euro

In het verzoek vraagt de Belastingdienst nu specifiek om gegevens van Nederlandse rekeninghouders van UBS die niet aan hebben getoond dat hun tegoeden fiscaal in orde zijn. Het gaat daarbij om namen, rekeningnummers en saldi uit de periode tussen februari 2013 en december 2014. Rekeningen waar nooit meer dan 1500 euro heeft gestaan, blijven buiten beschouwing.

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst is zwartsparen inmiddels ’langzaam aan het uitsterven’. Het zou volgens hem best mogelijk zijn dat zal blijken dat nog maar een enkeling zijn tegoeden niet heeft opgegeven.

Miljarden verstopt

Volgens Guido de Bont, advocaat en hoogleraar belastingrecht gaan belastingexperts ervanuit dat er nog voor miljarden in het buitenland verstopt zijn. Hij geeft de fiscus overigens weinig kans, omdat het verzoek volgens hem veel verder gaat dan wat er in verdragen over de uitwisseling van belastinggegevens is afgesproken.

Ook fiscaal advocaat Mark Hendriks, verbonden aan kantoor Jaegers & Soons, heeft zijn twijfels, omdat het verzoek te breed en te vaag zou zijn. Volgens Hendriks is het nog niet te laat voor zwartspaarders om gebruik te maken van de inkeerregeling. „Het is vijf voor twaalf geweest, maar het kan nog wel in mijn optiek.”