Nieuws/Financieel
499764
Financieel

Boete voor geweigerde zorgverzekering gematigd

Een boete van €343,74 voor het niet afsluiten van een verplichte zorgverzekering is te hoog is voor iemand die uitzonderlijk weinig financiële middelen heeft. De boete blijft, maar wordt verlaagd naar €150.

Dat werd vandaag in een zaak beslist door de Centrale Raad van Beroep.

Bezwaar

De betrokkene had geen zorgverzekering afgesloten omdat hij principiële bezwaren had tegen het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel.  Daarnaast was zijn financiële situatie volgens hem zo slecht dat hij niet in staat was om de premie voor een zorgverzekering en de opgelegde boete te kunnen betalen. Hij had geen vaste woon- en verblijfplaats en leefde van kleine geldbedragen die hij van anderen ontving.

De betrokkene deed een beroep op zijn uitzonderlijk lage inkomen en het niet hebben van enig vermogen. Met zijn  geringe financiële positie werd eerder ook rekening gehouden, toen hij geen griffierecht hoefde te betalen voor het voeren van de procedure.

Gematigd

Om deze reden werd de boete verlaagd. De Centrale Raad van Beroep vindt het een boete 'in het belang van de volksgezondheid' nog steeds nodig. Er werd gekozen voor een bedrag van €150,-, zodat het niet voordeliger is om de zorgverzekering niet te betalen.