Nieuws/Financieel
500919
Financieel

Speciaal verlof

undefined

Een van onze werknemers wil vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan, maar deze vinden plaats onder werktijd. Kan de werknemer hiervoor speciaal verlof opnemen?

"Als werknemers vruchtbaarheidsbehandelingen willen ondergaan die redelijkerwijze niet buiten werktijd om zijn te plannen, dan kunnen zij daarvoor calamiteiten- of kortdurend verzuimverlof opnemen", zegt Susan Schaeffer, arbeidsrechtjurist bij XpertHR. Het calamiteiten- en ander kortdurend verzuimverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

"Omdat het in de praktijk niet duidelijk was voor welke situaties dit verlof gold, heeft de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden de regeling verduidelijkt. Zo is toegevoegd dat de regeling betrekking heeft op onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen."

"Ook zijn de situaties waarin het verlof geldt uitgebreid met veel voorkomende situaties als arts- of ziekenhuisbezoek voor de werknemer zelf of zijn naasten of noodzakelijke verzorging daarvan op de eerste ziektedag. De bezoeken moeten wel spoedeisend zijn of onvoorzien en redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen." Voor alle situaties waarin recht bestaat op calamiteiten- en kort verzuimverlof geldt dat het verlof wordt verleend voor een korte, naar 'billijkheid' te berekenen tijd. "Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer voldoende tijd krijgt voor het bezoek aan een arts of ziekenhuis, maar ook niet langer verzuimt dan daarvoor nodig is." Minister Asscher heeft vorige week aan de Tweede Kamer bevestigd dat dit verlof ook geldt voor werknemers die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan onder werktijd.