500967
Financieel

'Geen maatregelen wonen en zorg senioren gemiste kans'

Het is een gemiste kans dat het kabinet op Prinsjesdag geen maatregelen heeft gepresenteerd om langer zelfstandig wonen voor senioren te stimuleren.

Dat vindt 80 procent van de ruim 7000 deelnemers van de ANBO-Prinsjesdagpeiling.

“Het kabinet wil dat iedereen zo lang mogelijk thuis woont, maar dat was helemaal geen thema vorige week. Wij maken ons ernstige zorgen, omdat de woningmarkt niet is toegerust op zoveel thuiswonende senioren en gemeenten amper woningaanpassingen financieren”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

Zorg

Het kabinet zet wel in op het verbeteren van de zorg, door extra geld uit te trekken voor een uur extra aandacht voor verpleeghuisbewoners. Dat vindt ANBO een goede zaak: een kwart van de ondervraagden zegt dat het aandachtsuurtje hard nodig is, 35 procent vindt een uur niet genoeg, en veertig procent vindt dat professionals en vrijwilligers meer aandacht moeten besteden aan de invulling ervan.

Slechts twee procent ziet hierin een rol voor vrijwilligers weggelegd. Ook familie scoort niet hoog, slechts 1 procent. Hoewel men voorstander is van het aandachtsuurtje, denkt een kwart dat het maar een deel van de problemen in de zorg oplost.

Koopkracht onder druk

Ruim 3000 van de 7000 ondervraagden heeft AOW, een klein aanvullend pensioen en zorgkosten. Den Haan: “Zij zitten in een zeer kwetsbare positie nu de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) niet meer bestaan.”

Ruim 1.800 ondervraagden kregen vorig jaar een vergoeding van wie 1.200 alleen Wtcg, 369 alleen CER, en 323 mensen kregen zowel de CER als de Wtcg.

Besparen

Door deze beperkte financiele positie is er volgens Den Haan een kans dat mensen gaan besparen op noodzakelijke zorg. “En dat komt bovenop de algemene koopkrachtdaling waarmee gepensioneerden in Nederland al voor het zevende jaar op rij mee geconfronteerd worden.”